Yazı Formatlama Yöntemleri

Bu sayfada soru ya da cevap metni oluştururken kullanabileceğiniz yazı formatlama yöntemleri yer almaktadır. Burada sadece önemli olduğunu düşündügümüz yöntemler yer almaktadır. Daha detaylı bilgi için John Gruber tarafından oluşturulan Yazı Formatlama Yöntemleri sayfasına bakınız.

Yazı Başlıkları

Ana başlık oluşturmak için başlığın alt satırına eşit işaretinden oluşan bir çizgi çekin. Alt başlık oluşturmak için başlığın alt satırına eksi işaretinden oluşan bir çizgi çekin.
Bu bir ana başlık
=============

Bu bir ana başlık

Bu bir alt başlık
-------------

Bu bir alt başlık

Ana ve alt başlıklar oluşturmak için # işaretini de kullanabilirsiniz. Kullanılan # adedine göre ana ve alt başlıklar oluşacaktır. Örneğin tek bir # ile ana başlık oluşturulur. İki kez # kullanıldığı zaman bir alt başlık oluşacaktır. Bu alt başlığın bir alt başlığı olmasını istiyorsanız üç adet # kullanabilirsiniz.
# Bu bir ana başlık

Bu bir ana başlık

## Bu bir alt başlık

Bu bir alt başlık

### Bu bir alt başlığın alt başlığı

Bu bir alt başlığın alt başlığı

Ana başlık ve alt başlık oluşturmak için iki yöntemi de kullanbilirsiniz. Seçim sizin :)

Paragraf

Yeni bir paragraf oluşturmak için bir satır boşluk bırakmanız yeterli olacaktır.
Bu bir paragraftır.

Buda bir paragraftır.

Linkler

Her link iki bölümden oluşur. Birinci bölüm kullanıcının gördüğü link metnidir ve bu bölüm köşeli parantez içinde yer alır. İkinci bölüm oluşturduğunuz linkin web adresidir ve bu adres parantez içinde yer alır.
[link metni](http://btsoru.com/) http://btsoru.com

Formatlama

**bu bir bold yazıdır** bu bir bold yazıdır
__bu da bold bir yazıdır__ bu da bold bir yazıdır
*bu bir italic yazıdır* bu bir italic yazıdır
_bu da italic bir yazıdır_ bu da italic bir yazıdır
***bu bir italic ve bold yazıdır*** bu bir italic ve bold yazıdır
___bu da bir italic ve bold yazıdır___ bu da bir italic ve bold yazıdır

Blok Yazı Metni (Blockquote)

Blok yazı metni > işareti kullanılarak oluşturulabilir. Blok bünyesinde olacak her satırın başına > işareti eklenir.
> Bu satır blok metnin parçasıdır.
> Bu da aynı bloğun parçasıdır.

Bu satır blok metnin parçasıdır.
Bu da aynı bloğun parçasıdır.

Her satır başında > kullanmak yerine, bu işareti ilk satır başında kullanıp son satırdan sonra bir boş satır bırakmak suretiyle de bir blok metin oluşturulabilir.
> Bu satır blok metnin parçasıdır.
Blok metin burada devam ediyor.

Yeni bir satır ile blok metin tamamlanmakta.

Bu satır blok metnin parçasıdır.
Blok metin burada devam ediyor.

Yeni bir satır ile blok metin tamamlanmakta.

Listeler

Numaralı bir liste oluşturmak için listenin her satırı başında sıra numarası kullanmak yeterli olacaktır.
1. sıra 1
2. sıra 2
3. sıra 3
  1. sıra 1
  2. sıra 2
  3. sıra 3
Satır başında * işareti kullanılarak aşağıdaki şekilde liste oluşturulabilir.
* birinci satır
* ikinci satır
* üçüncü satır
  • birinci satır
  • ikinci satır
  • üçüncü satır

Daha Fazlası

Yazının başında da bahsettiğimiz gibi daha bir çok formatlama yöntemi bulunmaktadır. Daha fazlasını ögrenmek için bu linki takip ediniz.

powered by BitNami OSQA