iyi günler. Yukarıdaki kavramları açıklayabilecek veya bunlarla ilgili makale linki verebilecek var mı? Bir projenin yürütülebilirliği açısından önemli kavramlar sanırım. Sitemiz aynı anda ne kadar kişiye hitap edebilir gibi... Bunun testini yapmak mümkün mü? Java değil de phpde hiç bu tarz konuların konuşulduğunu görmemiştim. Bir nedeni var mı? Yoksa ben mi denk gelmedim. Teşekkürler.

soruldu: 14 Eyl '13, 03:58

kaptan's gravatar image

kaptan
445334244
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 15 Eyl '13, 10:47

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.4k63999


Instance: Statik olarak tanımlanmış sınıfların uygulamanın yaşam döngüsü içinde new operatörü ile canlı hale gelmesi olarak atfedilebilir.

Stateful : Yaşam döngüsü içinde oluşan instance'ların Garbage collector çalışana dek yada timeout süresince canlı bir nesne olarak yaşamlarına devam etmesi olarak atfedilebilir.

Stateless : Yaşan döngüsü içinde işlem görüldükten sonra instance'ı server tarafından otomatik expire(yok edilen) edilen sınıflar olarak atfedilebilir.

Stateful ve Stateless için bu konuyada bakmanda fayda var. -> Konu

Thread: İşlem parçacığıdır fakat yaratılışı ve işletim sistemine göre değişeceğinden, genel olarak bir işin eş zamanlı olarak iş parçaçacıklarına bölünerek yapılması olarak atfedilebilir.

Bunun içinde site içerisinde geniş bir açıklama -> Konu

Soru sormadan önce site içerisinde araştırma yaparsanız sevinirim :)

İyi çalışmalar.

permanent link

cevaplandı: 14 Eyl '13, 06:57

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.4k63999
cevap kabul oranı: 18%

EJB – Session Bean (Stateless-Stateful -Singleton) kullanımı ile alakalı bir yazı:

http://www.turkishh.com/programlama/ejb-session-bean-stateless-stateful-singleton-kullanimi/

permanent link

cevaplandı: 15 Eyl '13, 23:57

Mehmet%20KILIC's gravatar image

Mehmet KILIC
51191422
cevap kabul oranı: 20%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×33
×2
×2
×2

Soruldu: 14 Eyl '13, 03:58

Görüntüleme: 1,097 kez

Son güncelleme: 15 Eyl '13, 23:57

powered by BitNami OSQA