Textview ve Edittextten olusan custom listview hazirladim. Liste 6 elemanli oldugunda problem olmuyor ama 6 dan fazla oldugunda video daki gibi editexte girdigim rakamlar sapitiyor. Bu problemi nasil cözebilirim.

soruldu: 07 Eki '13, 19:20

essp's gravatar image

essp
181239
cevap kabul oranı: 30%

değiştirildi: 10 Eki '13, 03:51

mahmut_can's gravatar image

mahmut_can ♦
3.0k62552


problemi bu sekilde cozdum el yapimi listview

xml dosyasi:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_weight="1"
  android:orientation="vertical" >

<ScrollView 
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_weight="1"
  android:layout_height="fill_parent">

   <LinearLayout 
    android:id="@+id/mylinear"
     android:layout_width="match_parent"
     android:layout_weight="1"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical"

    >

  </LinearLayout>

 </ScrollView>

  <TextView 
    android:id="@+id/f4t9"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="right"
    />

   <LinearLayout
     android:id="@+id/group4ff"
     android:layout_width="match_parent"
     android:layout_height="wrap_content" >

     <Button
       android:id="@+id/vazgecff"
       android:layout_width="0dp"
       android:layout_weight=".30"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:onClick="cagir"
       android:text="vazgec" />

     <Button
       android:id="@+id/kaydetff"
       android:layout_width="0dp"
       android:layout_weight=".70"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:onClick="cagir"
       android:text="kaydet" />
   </LinearLayout>

</LinearLayout>

java dosyasi:

public class Form3 extends Activity {

  LinearLayout[] llx ;
  TextView[] tx ;
  EditText[] ex ;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_form3);

    DBHandler db = new DBHandler(this);
    ArrayList<Siparis> listem = db.getSiparis();
    db.close();

    LinearLayout ll = (LinearLayout) findViewById(R.id.mylinear);
    llx = new LinearLayout[listem.size()];
    tx = new TextView[listem.size()];
    ex = new EditText[listem.size()];

    for (int i = 0; i < listem.size(); i++) {
      llx[i] = new LinearLayout(this);
      tx[i] = new TextView(this);
      ex[i] =new EditText(this);
      tx[i].setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(0, LayoutParams.WRAP_CONTENT,0.8f));
      ex[i].setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(0, LayoutParams.WRAP_CONTENT,0.2f));
      tx[i].setText(listem.get(i).getMalzeme_adi());
      ex[i].setInputType(InputType.TYPE_CLASS_NUMBER);
      llx[i].setId(i);
      llx[i].setClickable(true);
      final int j = i;
      llx[i].setOnClickListener(new OnClickListener() {

        @Override
        public void onClick(View v) {
          msg(tx[j].getText().toString());
        }
      });

      llx[i].addView(tx[i]);
      llx[i].addView(ex[i]);

      ll.addView(llx[i]);
    }

  }

  private void msg(String x){
    Toast.makeText(this, x, Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

  public void cagir(View view){
    switch (view.getId()) {
    case R.id.kaydetff:
      for (int i = 0; i < ex.length; i++) {
        if(!ex[i].getText().toString().equals("")){
          Log.e(tx[i].getText().toString(),ex[i].getText().toString());
        }
      }
      break;

    default:
      break;
    }
  }

}
permanent link

cevaplandı: 09 Eki '13, 09:56

essp's gravatar image

essp
181239
cevap kabul oranı: 30%

değiştirildi: 09 Eki '13, 10:04

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×27
×1

Soruldu: 07 Eki '13, 19:20

Görüntüleme: 666 kez

Son güncelleme: 10 Eki '13, 03:51

powered by BitNami OSQA