Arkadaşlar sorunu çözemedim bir türlü yardımcı olurmusunuz.

Hatalı satırlar //this.setListAdapter(new ArrayAdapter<string>(this, R.layout.analiz_list_item, R.id.analiz_label, adobe_products));

//Intent i = new Intent(getApplicationContext(), analizSingleListItem.class);

Tüm Kod

package com.example.vicetra;

import android.app.ListFragment; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.os.Bundle; import android.support.v4.app.Fragment; import android.view.LayoutInflater; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.AdapterView; import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; import android.widget.ArrayAdapter; import android.widget.ListView; import android.widget.TextView;

public class analiz extends ListFragment {

public static Fragment newInstance(Context context) {
  haberler frag = new haberler();

  return frag;
}

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  // TODO Auto-generated method stub
  super.onCreate(savedInstanceState);

String[] adobe_products = {"ABC","CDA","XVB"};

  // Binding resources Array to ListAdapter
  this.setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.analiz_list_item, R.id.analiz_label, adobe_products));

  ListView lv = getListView();

  // listening to single list item on click
  lv.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
   public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
     int position, long id) {

     // selected item 
     String product = ((TextView) view).getText().toString();

     // Launching new Activity on selecting single List Item
     Intent i = new Intent(getApplicationContext(), analizSingleListItem.class);
     // sending data to new activity
     i.putExtra("product", product);
     startActivity(i);

   }
  });
}

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,Bundle savedInstanceState) {
  ViewGroup root = (ViewGroup) inflater.inflate(R.layout.analiz, null);

  return root;
}

}

soruldu: 21 Eki '13, 04:50

furkan93's gravatar image

furkan93
(üyeliği donduruldu)
cevap kabul oranı: 7%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,102
×824

Soruldu: 21 Eki '13, 04:50

Görüntüleme: 311 kez

Son güncelleme: 21 Eki '13, 04:50

powered by BitNami OSQA