Selamlar

Hibernate ile üzerinde çalıştığım proje için hibernate envers vasıtasıyla audit veritabanını oluşturdum. Audit kayıtlarını veri tabanında sıkıntısız bir şekilde görebiliyorum.Kullandığım entitylerde ,entityler için bir adet kaydeden ve bir adet güncelleyen kullanıcı bilgisi tutuyorum.Silme işlemi sonrasında audit veritabanında silme işlemine ait kayıt görüyorum fakat silme işlemini yapan kullanıcı bilgisini güncelleyen kullanıcı için audit üzerindeki silme kaydında göremiyorum.

Bunu gerçekleştirebilmek için hibernate'e özel bir config yapılabilir mi?Eğer config ile bunu yapmak mümkün değilse bu işlem nasıl gerçekleştirilebilir?

Saygılar.

soruldu: 20 Kas '13, 08:34

yimu187's gravatar image

yimu187
16224
cevap kabul oranı: 100%


Selamlar

Biraz araştırdıktan sonra hibernate'in AuditEventListener listenere kullandığını fakettik.

Bu durumda AuditEventListener dan türeyen başka bir sınıf yaratıp AuditEventListener 'ın onPostDelete metodunu override ederek yapmaya çalıştığım audit kaydınını güncellenmesini yapabildim.

Bilginiz olsun.

Saygılar.

permanent link

cevaplandı: 26 Kas '13, 07:10

yimu187's gravatar image

yimu187
16224
cevap kabul oranı: 100%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×111

Soruldu: 20 Kas '13, 08:34

Görüntüleme: 563 kez

Son güncelleme: 26 Kas '13, 07:10

powered by BitNami OSQA