Java input output ne icin kullanilir ? ve nerelerde ?

soruldu: 24 Kas '13, 09:20

Sahil_H's gravatar image

Sahil_H
3.2k255461
cevap kabul oranı: 6%


io : Basitce, değer alma(okuma) ve yansıtmak(yazma) için kullanılır.

en basitinden,

system.out.println("abc") bu bir output olayıdır.

Detaylı bilgi için : http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/

permanent link

cevaplandı: 24 Kas '13, 12:57

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.4k63999
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 26 Kas '13, 10:53

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103

Soruldu: 24 Kas '13, 09:20

Görüntüleme: 608 kez

Son güncelleme: 26 Kas '13, 10:53

powered by BitNami OSQA