anladıgım kadarıyla parallels plesk e tomcat için lisans key eklemeden parallels plesk içindeki tomcat run olmuyor. parallels plesk olmayan birçok linux sunucuya tomcat kurdum. benim merak ettiğim, parallels plesk olan sunucuda, sshdan kurdugum tomcat e engelmi oluyor? loglara baktıgımda port 8080 starting durumuna geliyor. öyle kalıyor veya pausing oluyor. ve 8080 ni dinleyemiyorum.

yukarıdaki durumla ilgili yorumlarınızı alabilir miyim?

soruldu: 29 Kas '13, 02:34

esxes's gravatar image

esxes
1333
cevap kabul oranı: 0%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×47
×42
×4

Soruldu: 29 Kas '13, 02:34

Görüntüleme: 518 kez

Son güncelleme: 29 Kas '13, 02:34

powered by BitNami OSQA