Arkadaşlar Merhaba fetch = FetchType.EAGER deyimini kullandığımda

org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not initialize a collection: [com.sarki.model.Kullanici.favoriler#1]

buna benzer bir hata alıyorum. Bu hatanın sebebi ne olabilir?

soruldu: 11 May '12, 15:20

scarface_tnt's gravatar image

scarface_tnt
178364348
cevap kabul oranı: 11%

değiştirildi: 25 Eyl '12, 12:17

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


hatanın sebebi hibernate için doğru POJO sınıflarını oluşturamayınca oluyomuş :D

permanent link

cevaplandı: 12 May '12, 11:44

scarface_tnt's gravatar image

scarface_tnt
178364348
cevap kabul oranı: 11%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1
×1

Soruldu: 11 May '12, 15:20

Görüntüleme: 707 kez

Son güncelleme: 25 Eyl '12, 12:17

Benzer sorular

powered by BitNami OSQA