include /irvine/Macros.inc INCLUDE Irvine32.inc

.data

array DWORD 16 DUP(?)
row dword ?;
col dword ?;
rowsize = 16;
selection BYTE "Please make your selection",0
msg1 BYTE "1.Calculate the sum of the elements of a specified row",0
msg2 BYTE "2.Calculate the sum of the values of a specified column",0
msg3 BYTE "3.Calculate the sum of all of the elements of the array.",0
msg4 BYTE "4.Count the negative numbers in the array.",0
msg5 BYTE "5.Calculate the sum of the diagonal elements of the array.",0
msg6 BYTE "Quit",0

.code main PROC

call Clrscr
mov ecx,16
mov edi,offset array
call Randomize
mov ebx,row
mov edx,col

l1:
  call Random16num
  mov [edi],eax
  add edi,4
loop l1
mov ecx,4
mov esi, offset array

l2: mov ebx,4

l3: mov eax,[esi] mWriteSpace 3 add esi,3 dec ebx jnz l3 call crlf loop l2

l4: push ebx mov ebx,16
mul ebx pop ebx mov row,eax mov col,eax cmp eax,3 jg done mov ebx,row mov edx,col mov eax, array[ebx][ edxtype array]; start of array + row20 + col*4 call writedec call crlf call crlf jmp l4

done:

exit

main ENDP

Random16num PROC

;mov ecx,16          ; loop count (size of array)

  mov eax,20       
  call RandomRange
  sub eax,10
  call WriteInt  
  ret

Random16num ENDP

Sum PROC

Sum ENDP

END main

soruldu: 03 Ara '13, 13:53

Yigit%20Htplu's gravatar image

Yigit Htplu
787912
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 03 Ara '13, 13:56

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×13
×5

Soruldu: 03 Ara '13, 13:53

Görüntüleme: 385 kez

Son güncelleme: 03 Ara '13, 13:56

powered by BitNami OSQA