Merhaba arkadaşlar script içinde belirlediğimiz bir değeri razor içinde de kullanmamız mümkün mü? Mesela:

<script>
var MeterTypeId = $("#meter_types li a.link_active").attr("id");
$("#hdnMeterTypeId").val(MeterTypeId);
</script>

şeklinde aldığım MeterTypeId değerini razor içinde nasıl elde edebilirim ?

@{
var meterTypes = ??
}

soruldu: 06 Ara '13, 00:59

mustafaalkan64's gravatar image

mustafaalkan64
35191220
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 06 Ara '13, 17:52

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559


Malesef script tarafında oluşturulan bir değer C# değişkene atılamaz (sunucuya post edilmediği sürece). Çünkü birisi client, diğeri server dili. Razor içerisinde yazdığınız C# kodları, sadece editor içerisinde geçerli, istemci tarafında bir anlamı yok.

permanent link

cevaplandı: 06 Ara '13, 01:18

AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

AliRıza Adıyahşi ♦
7.9k146288
cevap kabul oranı: 44%

değiştirildi: 06 Ara '13, 01:19

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×158
×137
×4

Soruldu: 06 Ara '13, 00:59

Görüntüleme: 802 kez

Son güncelleme: 06 Ara '13, 17:52

powered by BitNami OSQA