Could not create stateless EJB hatası alıyorum kodlarda bir problem göstermedi sorun nerede yardımcı olabilirmisiniz

soruldu: 22 Ara '13, 02:17

74n3r's gravatar image

74n3r
1111
cevap kabul oranı: 0%

kodlarınızı da eklerseniz daha doğru yönlendirme yapılacaktır diye tahmin ediyorum

(22 Ara '13, 02:44) aheng aheng's gravatar image

ben bir mobilya firmasına site yapıyorum siteden veritabanına bir seyler girecek sadece .

Admin.Jsp


<form action="./yatakodasiservlet" method="post">

 <h2 class="centerBoxHeading">Yatak Odasi</h2>
   <center>
     Yatak Odasi Model: <input type="text" name="yatakodasimodel" align="middle">  
       <br><br>
 Yatak  En: <input type="text" name="yataken" align="middle">
<br><br>

Yatak Boy : <input type="text" name="yatakboy" align="bottom">

Yatak Yükseklik : <input type="text" name="yatakyukseklik" align="center">

Yatak başliği : <select name="yatakbasligi"> <option value="deri">deri</option> <option value="islemeli">islemeli</option> </select>

Gardolap : <input type="text" name="Gardolap" align="center">

Çekmece Adet: <select name="cekmeceadet"> <option value="bir">1</option> <option value="iki">2</option> <option value="iki">3</option> </select>

Komidin : <input type="text" name="Komidin" align="center"> Ayna: <select name="Ayna"> <option value="Aynali">Aynali</option> <option value="Aynasiz">Aynasiz</option> </select>

<br><br><input type="submit" name="operation" value="kayit" ></input>
    <input type="submit" name="operation" value="Duzenle" ></input>
     <input type="submit" name="operation" value="sil" ></input>
      <input type="submit" name="operation" value="Ara" ></input>
    <br>   <br>
    </center>
   </form>

<form action="./oturmaodasiservlet" method="post">

Oturma Odasi

Oturma Odasi Model: <input type="text" name="oturmaodasimodel" align="middle">


Kanepe Adet: <select name="Kanepeadet"> <option value="bir">1</option> <option value="iki">2</option>

</select>

Kanepe Model :<input type="text" name="kanepemodel" align="center">

Kanepe En :<input type="text" name="kanepeen" align="center">

Kanepe Boy :<input type="text" name="kanepeboy" align="center">

Kanepe Yükseklik :<input type="text" name="kanepeyukseklik" align="center">

Koltuk Adet : <input type="text" name="koltukadet" align="bottom">

Masa : <input type="text" name="masa" align="center">

<input type="submit" name="operation" value="kayit"></input> <input type="submit" name="operation" value="Duzenle"></input> <input type="submit" name="operation" value="sil"></input> <input type="submit" name="operation" value="Ara"></input>
</form>

<form action="./yemekodasiservlet" method="post">

Yemek Odasi

Yemek Odasi Model: <input type="text" name="yemekodasimodel" align="middle">


Yemek Masasi: <input type="text" name="yemekmasasi" align="middle">

Yemek Masasi En : <input type="text" name="yemekmasasien" align="bottom">

Yemek Masasi Boy : <input type="text" name="yemekmasasiboy" align="bottom">

Yemek Masasi Yükseklik : <input type="text" name="yemekmasasiyukseklik" align="center">

Sandalye Sayisi : <input type="text" name="sandalye" align="center">

Konsol : <input type="text" name="Konsol" align="center"> Konsol Aynasi : <select name="konsolayna"> <option value="konsolaynavar">var</option> <option value="konsolaynayok">yok</option>

</select>

Tv unitesi : <input type="text" name="tvunitesi" align="center">vitrin : <input type="text" name="vitrin" align="center"> Vitrin cekmecesi : <select name="vitrincekmecesi"> <option value="vitrincekmecesi">tekli</option> <option value="vitrincekmecesi">Çiftli</option> </select>

harici olarak : <select name="harici"> <option value="harici">Abojur</option> <option value="harici">Masa Lambası</option> <option value="harici">Yok</option> </select>

<input type="submit" name="operation" value="kayit"></input> <input type="submit" name="operation" value="Duzenle"></input> <input type="submit" name="operation" value="sil"></input> <input type="submit" name="operation" value="Ara"></input>

</form>

</form>


urunler.java


/ * To change this template, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. / package model;

/ * @author Taner / public class Urunler { private String yatakodasimodel; private String yataken; private String yatakboy; private String yatakyukseklik; private String yatakbasligi; private String Gardolap; private String cekmeceadet; private String Komidin; private String Ayna;

public Urunler(String yatakodasimodel, String yataken, String yatakboy, String yatakyukseklik, String yatakbasligi, String Gardolap, String cekmeceadet, String Komidin, String Ayna) {
  this.yatakodasimodel = yatakodasimodel;
  this.yataken = yataken;
  this.yatakboy = yatakboy;
  this.yatakyukseklik = yatakyukseklik;
  this.yatakbasligi = yatakbasligi;
  this.Gardolap = Gardolap;
  this.cekmeceadet = cekmeceadet;
  this.Komidin = Komidin;
  this.Ayna = Ayna;
}

public String getYatakodasimodel() {
  return yatakodasimodel;
}

public void setYatakodasimodel(String yatakodasimodel) {
  this.yatakodasimodel = yatakodasimodel;
}

public String getYataken() {
  return yataken;
}

public void setYataken(String yataken) {
  this.yataken = yataken;
}

public String getYatakboy() {
  return yatakboy;
}

public void setYatakboy(String yatakboy) {
  this.yatakboy = yatakboy;
}

public String getYatakyukseklik() {
  return yatakyukseklik;
}

public void setYatakyukseklik(String yatakyukseklik) {
  this.yatakyukseklik = yatakyukseklik;
}

public String getYatakbasligi() {
  return yatakbasligi;
}

public void setYatakbasligi(String yatakbasligi) {
  this.yatakbasligi = yatakbasligi;
}

public String getGardolap() {
  return Gardolap;
}

public void setGardolap(String Gardolap) {
  this.Gardolap = Gardolap;
}

public String getCekmeceadet() {
  return cekmeceadet;
}

public void setCekmeceadet(String cekmeceadet) {
  this.cekmeceadet = cekmeceadet;
}

public String getKomidin() {
  return Komidin;
}

public void setKomidin(String Komidin) {
  this.Komidin = Komidin;
}

public String getAyna() {
  return Ayna;
}

public void setAyna(String Ayna) {
  this.Ayna = Ayna;
}

/* public String getOturmaodasimodel() { return oturmaodasimodel; }

public void setOturmaodasimodel(String oturmaodasimodel) {
  this.oturmaodasimodel = oturmaodasimodel;
}

public String getKanepeadet() { return Kanepeadet; }

public void setKanepeadet(String Kanepeadet) { this.Kanepeadet = Kanepeadet; }

public String getKanepemodel() { return kanepemodel; }

public void setKanepemodel(String kanepemodel) { this.kanepemodel = kanepemodel; }

public String getKanepeen() { return kanepeen; }

public void setKanepeen(String kanepeen) { this.kanepeen = kanepeen; }

public String getKanepeboy() { return kanepeboy; }

public void setKanepeboy(String kanepeboy) { this.kanepeboy = kanepeboy; }

public String getKanepeyukseklik() { return kanepeyukseklik; }

public void setKanepeyukseklik(String kanepeyukseklik) { this.kanepeyukseklik = kanepeyukseklik; }

public String getKoltukadet() { return koltukadet; }

public void setKoltukadet(String koltukadet) { this.koltukadet = koltukadet; }

public String getMasa() { return masa; }

public void setMasa(String masa) { this.masa = masa; }

public String getYemekodasimodel() { return yemekodasimodel; }

public void setYemekodasimodel(String yemekodasimodel) { this.yemekodasimodel = yemekodasimodel; }

public String getYemekmasasien() { return yemekmasasien; }

public void setYemekmasasien(String yemekmasasien) { this.yemekmasasien = yemekmasasien; }

public String getYemekmasasiboy() { return yemekmasasiboy; }

public void setYemekmasasiboy(String yemekmasasiboy) { this.yemekmasasiboy = yemekmasasiboy; }

public String getYemekmasasiyukseklik() { return yemekmasasiyukseklik; }

public void setYemekmasasiyukseklik(String yemekmasasiyukseklik) { this.yemekmasasiyukseklik = yemekmasasiyukseklik; }

public String getSandalye() { return sandalye; }

public void setSandalye(String sandalye) { this.sandalye = sandalye; }

public String getKonsol() { return Konsol; }

public void setKonsol(String Konsol) { this.Konsol = Konsol; }

public String getKonsolayna() { return konsolayna; }

public void setKonsolayna(String konsolayna) { this.konsolayna = konsolayna; }

public String getTvunitesi() { return tvunitesi; }

public void setTvunitesi(String tvunitesi) { this.tvunitesi = tvunitesi; }

public String getVitrin() { return vitrin; }

public void setVitrin(String vitrin) { this.vitrin = vitrin; }

public String getVitrincekmecesi() { return vitrincekmecesi; }

public void setVitrincekmecesi(String vitrincekmecesi) { this.vitrincekmecesi = vitrincekmecesi; }

public String getHarici() { return harici; }

public void setHarici(String harici) { this.harici = harici; } */

/* private String oturmaodasimodel; private String Kanepeadet; private String kanepemodel; private String kanepeen; private String kanepeboy; private String kanepeyukseklik; private String koltukadet; private String masa;

private String yemekodasimodel; private String yemekmasasien; private String yemekmasasiboy; private String yemekmasasiyukseklik; private String sandalye; private String Konsol; private String konsolayna; private String tvunitesi; private String vitrin; private String vitrincekmecesi; private String harici;

/

 /  this.oturmaodasimodel = oturmaodasimodel;
  this.Kanepeadet = Kanepeadet;
  this.kanepemodel = kanepemodel;
  this.kanepeen = kanepeen;
  this.kanepeboy = kanepeboy;
  this.kanepeyukseklik = kanepeyukseklik;
  this.koltukadet = koltukadet;
  this.masa = masa;
  this.yemekodasimodel = yemekodasimodel;
  this.yemekmasasiboy = yemekmasasiboy;
  this.yemekmasasiyukseklik = yemekmasasiyukseklik;
  this.sandalye = sandalye;
  this.Konsol = Konsol;
  this.konsolayna = konsolayna;
  this.tvunitesi = tvunitesi;
  this.vitrin = vitrin;
  this.vitrincekmecesi = vitrincekmecesi;
  this.harici = harici;

*/ }

urunlerDAO.java


/ * To change this template, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. / package model.ejb;

import java.sql.Connection; import java.sql.ResultSet; import javax.annotation.Resource; import javax.ejb.LocalBean; import javax.ejb.Stateless; import javax.sql.DataSource; import model.Urunler;

/ * @author Taner / @Stateless @LocalBean public class UrunlerDAO { @Resource(name="jdbc/Urunler") private DataSource ds;

// Add business logic below. (Right-click in editor and choose
// "Insert Code > Add Business Method")

public void yatakodasiekle(Urunler Urun)

{

String sql; 
sql = "INSERT INTO YATAKODASI VALUES('"+ Urun.getYatakodasimodel() + "','"+ Urun.getYataken() + "','"+ Urun.getYatakboy() + "','"+ Urun.getYatakyukseklik() + "','"+ Urun.getYatakbasligi() + "','"+ Urun.getGardolap() + "','"+ Urun.getCekmeceadet() + "','"+ Urun.getKomidin() + "','"+ Urun.getAyna() + "')"; executeModifyQuery(sql);

}

public void executeModifyQuery(String sql){

try {
  Connection conn = ds.getConnection();
  conn.createStatement().execute(sql);
  conn.close();
} catch (Exception e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}

};

public ResultSet executeFetchQuery(String sql){

ResultSet rs = null; try { Connection conn = ds.getConnection(); rs = conn.createStatement().executeQuery(sql); conn.close(); } catch (Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } return rs;

};

}

yatakodasıservlet.java


/ * To change this template, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. / package controller;

import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import javax.ejb.EJB; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.http.HttpServlet; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import javax.servlet.http.HttpServletResponse; import model.Urunler; import model.ejb.UrunlerDAO;

/ * @author Taner / public class yatakodasiservlet extends HttpServlet { @EJB private UrunlerDAO urunlerDao; / * Processes requests for both HTTP * GET and * POST methods. * @param request servlet request * @param response servlet response * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs * @throws IOException if an I/O error occurs / protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

 String yatakodasimodel= request.getParameter("yatakodasimodel");
 String yataken = request.getParameter("yataken");
 String yatakboy= request.getParameter("yatakboy");
 String yatakyukseklik= request.getParameter("yatakyukseklik");
 String yatakbasligi= request.getParameter("yatakbasligi");
 String Gardolap = request.getParameter("Gardolap");
 String cekmeceadet = request.getParameter("cekmeceadet");
 String Komidin= request.getParameter("Komidin");
 String Ayna= request.getParameter("Ayna");
String operation = request.getParameter("operation");

Urunler Urun = new Urunler(yatakodasimodel, yataken, yatakboy, yatakyukseklik, yatakbasligi, Gardolap, cekmeceadet, Komidin, Ayna);
urunlerDao.yatakodasiekle(Urun);

 if (operation.equalsIgnoreCase("kayit")) {

  request.setAttribute("Urun", Urun);
}

}

// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on the + sign on the left to edit the code."> / * Handles the HTTP * <code>GET</code> method. * @param request servlet request * @param response servlet response * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs * @throws IOException if an I/O error occurs / @Override protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { processRequest(request, response); }

/ * Handles the HTTP * <code>POST</code> method. * @param request servlet request * @param response servlet response * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs * @throws IOException if an I/O error occurs / @Override protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { processRequest(request, response); }

/ * Returns a short description of the servlet. * @return a String containing servlet description / @Override public String getServletInfo() { return "Short description"; }// </editor-fold>

}

(22 Ara '13, 03:57) 74n3r 74n3r's gravatar image

ekledim ilginiz için teşekkür ederim

(22 Ara '13, 03:59) 74n3r 74n3r's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×2

Soruldu: 22 Ara '13, 02:17

Görüntüleme: 2,052 kez

Son güncelleme: 27 Ara '13, 16:16

powered by BitNami OSQA