Merhaba servlet ve jsp ile yazılmış, mysql veritabanına bağlı dosya upload eden bir programım var kullanıcı

veritabanına dosyayı upload ederken geçen süreyi tekrar kullanıcıya göstermek istiyorum. nasıl yapılır bi

fikri olan varmı?

UploadServlet kodumda bu şekilde

public class UploadServlet extends HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;
// veritabanı bağlantı ayarları
private String dbURL = "jdbc:mysql://localhost:3306/FileDB";
private String dbUser = "root";
private String dbPass = "";

protected void doPost(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
  // isim ve soyisminin degerlerinini parametre olarak alır
  String firstName = request.getParameter("firstName");
  String lastName = request.getParameter("lastName");
  String fileName = request.getParameter("fileName");

  InputStream inputStream = null; // upload edilen dosyanın giriş akışı

  // Burası çok parçalı upload etme isteği
  Part filePart = request.getPart("file_data");
  if (filePart != null) {
    // hata ayıklamak için bazı bilgi yazdırır
    System.out.println(filePart.getName());
    System.out.println(filePart.getSize());
    System.out.println(filePart.getContentType());

    // upload edilen dosyanın giriş akış bölümü elde edilir
    inputStream = filePart.getInputStream();
  }

  Connection conn = null; // veritabanı bağlantısı
  String message = null; // mesaj olarak istemciye gönderilir

  try {
    // veritabanı bağlantısı
    DriverManager.registerDriver(new com.mysql.jdbc.Driver());
    conn = DriverManager.getConnection(dbURL, dbUser, dbPass);

    // SQL sorguları
    String sql = "INSERT INTO files_upload (first_name, last_name, file_name, file_data) values (?, ?, ?,?)";
    PreparedStatement statement = conn.prepareStatement(sql);
    statement.setString(1, firstName);
    statement.setString(2, lastName);
    statement.setString(3, fileName);

    if (inputStream != null) {
      // blob >=binary large objects
      //upload edilen dosyanın giriş akışını getirir
      statement.setBlob(4, inputStream);
    }

    // veritabanı sunucusuna deyim gönderir
    int row = statement.executeUpdate();
    if (row > 0) {
      message = "Upload edilen dosyaniz veritabanina kaydedildi...";
    }
  } catch (SQLException ex) {
    message = "ERROR: " + ex.getMessage();
    ex.printStackTrace();
  } finally {
    if (conn != null) {
      // database bağlantısını kapat
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException ex) {
        ex.printStackTrace();
      }
    }

    //message.jsp sayfasına iletiriz
    request.setAttribute("Message", message);

   getServletContext().getRequestDispatcher("/Message.jsp").forward(request, response);
  }
}

}

soruldu: 27 Ara '13, 19:12

speeteco's gravatar image

speeteco
37349
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 27 Ara '13, 22:30

arkadaşlar bi fikri olan yokmu ?

(28 Ara '13, 10:04) speeteco speeteco's gravatar image

yükleme işlemini jquerry ile yapma imkanın varsa aşağıda güzel bir örnek mevcut , hem bir bar ile hemde % değeri ile ekranda gösterebilirsin.

http://stackoverflow.com/questions/15410265/file-upload-progress-bar-with-jquery

permanent link

cevaplandı: 09 Eki '15, 04:27

ibrahim472's gravatar image

ibrahim472
2.0k1615
cevap kabul oranı: 10%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×152
×112
×26

Soruldu: 27 Ara '13, 19:12

Görüntüleme: 1,093 kez

Son güncelleme: 09 Eki '15, 04:27

powered by BitNami OSQA