Bir yazılım projesinde sistem mimarisi nedir, içinde neleri barındırır, yazılım mimarisiyle tamamen aynı anlamamı gelmektedirler ?

soruldu: 17 May '12, 04:17

_grhn's gravatar image

_grhn
1111
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 17 May '12, 06:08

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Merhaba,

Sistemler, içerisinde yazılım barındırmayabilirler. Dolayısı ile sistem mimarisi, yazılım mimarisi kavramından daha geniş bir alanı kapsar. Aşağıdaki linkleri inceleyerek bu iki kavram arasındaki farklar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

permanent link

cevaplandı: 29 May '12, 01:46

tilikoglu's gravatar image

tilikoglu
8602816
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 29 May '12, 01:47

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1
×1

Soruldu: 17 May '12, 04:17

Görüntüleme: 2,636 kez

Son güncelleme: 29 May '12, 01:47

Benzer sorular

powered by BitNami OSQA