Bir tablom var.Mesela eğer 28 numaralı competition yoksa ilave etsin(insert),varsa yenilesin(update). EXIST kullanmaya çalıştım ama hep hata verdi MySQL.Nasıl yapa bilirim?

alt text

soruldu: 03 Oca '14, 08:37

Serxan's gravatar image

Serxan
51691106107
cevap kabul oranı: 46%


insert into competition(id, point, groupid, studentid, competitionid) values (1,1,1,1,1) on duplicate key update point=values(point), studentid=values(studentid)

seklinde kullanabilirsin.

mysql 5.0 icin http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/insert-on-duplicate.html 5.6 icin http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/insert-on-duplicate.html

linklerinden inceleyebilirsin

permanent link

cevaplandı: 03 Oca '14, 20:14

sabri_arslan's gravatar image

sabri_arslan
511
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×149
×9
×5
×1

Soruldu: 03 Oca '14, 08:37

Görüntüleme: 840 kez

Son güncelleme: 03 Oca '14, 20:14

powered by BitNami OSQA