<authentication-manager>
      <authentication-provider>
        <jdbc-user-service data-source-ref="dataSource" 
          users-by-username-query="select username,password, enabled from logins where username=?"
          authorities-by-username-query="select l.username, r.role from logins l, roles r where l.login_id = r.login_id and l.username =? " />
      </authentication-provider>
    </authentication-manager>

veritabanında hangi yetki sahibi olduğu da tutuluyor fakat bunu sorgulamadan direk ROLE_USER kipiyle girmesini nasıl sağlayabilir?

soruldu: 19 May '12, 17:50

scarface_tnt's gravatar image

scarface_tnt
178364348
cevap kabul oranı: 11%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

powered by BitNami OSQA