veritabanında(özelllikler sqlite) "page size" ve "cache size" nedir? boyutu ne olmalıdır?

soruldu: 29 Oca '14, 07:30

iskenderoguz's gravatar image

iskenderoguz
25191116
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 29 Oca '14, 07:34


burada anlatmış, umarım işinizi görür.

permanent link

cevaplandı: 31 Oca '14, 14:45

ercet00ilk's gravatar image

ercet00ilk
994455664
cevap kabul oranı: 11%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×72
×40

Soruldu: 29 Oca '14, 07:30

Görüntüleme: 978 kez

Son güncelleme: 31 Oca '14, 14:45

powered by BitNami OSQA