http://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_formula_for_pi

bu formülü uygulayarak PI sayısını hesapladım. Fakat multithreading ile paralel 20 thread e bölerek hesaplamamı istediler benden ama işin içinden çıkamadım.

Bir hesaplama işlemini threadler ile iş parçalarına ayırıp sonra nasıl geri toplayacağım yapamadım açıkçası?

Yani bir hesap var elimde ben bunu 20 thread e bölüp sonra bunlardan ortak sonuç nasıl çıkartabilirim?

soruldu: 20 May '12, 21:07

dnn's gravatar image

dnn
16114
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 21 May '12, 03:59

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

iyi çalışmalar süperkodcu :)

(22 May '12, 01:38) UsTa UsTa's gravatar image

BlockingDeque kullanarak, birden fazla threadin bu listeye veri eklemesini, birden fazla threadin bu listeden veri okumasini saglayarak bir isi parcalarina bölebilirsin. Asagidaki örnekte birden fazla thread loglamak istedikleri degeri ThreadedLogger tarafindan tutulan BlockingDeque icine yerlestiriyorlar. ThreadedLogger bünyesindeki bir thread ise bu degerleri BlockingDeque icinden cekerek, ekranda görüntülüyor.

package com.kurumsaljava.kata.threadlogger;

import java.util.Random;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

public class Main
{
  private static final int  MIN_VALUE  = 1000;
  private static final int  MAX_VALUE  = 5000;

  public static void main(String[] args)
  {
    ThreadedLogger logger= ThreadedLogger.instance();
    ExecutorService service= Executors.newCachedThreadPool();
    service.execute(new ThreadToLog(logger));
    service.execute(new ThreadToLog(logger));
    service.execute(new ThreadToLog(logger));
    service.execute(new ThreadToLog(logger));
    service.execute(new ThreadToLog(logger));
    service.execute(new ThreadToLog(logger));

  }

  private static class ThreadToLog implements Runnable
  {
    private ThreadedLogger logger;

    public ThreadToLog(ThreadedLogger logger)
    {
      this.logger= logger;
    }

    @Override
    public void run()
    {
      int counter= 0;
      while (true)
      {

        counter++;
        Random random= new Random();
        int myRandomNumber= random.nextInt(MAX_VALUE - MIN_VALUE) + MIN_VALUE;
        try
        {
          // System.out.println(Thread.currentThread().getName() +
          // " schreibt: " + myRandomNumber);
          logger.log(Thread.currentThread().getName() + " - " + myRandomNumber);
          Thread.sleep(myRandomNumber);
          System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " counter: " + counter);
        }
        catch (InterruptedException e)
        {
          e.printStackTrace();
        }
        if (counter == 10)
          break;
      }
    }
  }
}

package com.kurumsaljava.kata.threadlogger;

import java.util.concurrent.BlockingDeque;
import java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque;

class ThreadedLogger extends Thread
{

  private int           size  = 0;
  private BlockingDeque<String>  queue  = new LinkedBlockingDeque<String>();
  public static ThreadedLogger  logger = new ThreadedLogger();

  ThreadedLogger()
  {
    start();
  }

  public static final ThreadedLogger instance()
  {
    return logger;
  }

  protected int getQueueSize()
  {
    return queue.size();

  }

  public void log(String msg)
  {
    try
    {
      queue.put(msg);
    }
    catch (InterruptedException e)
    {
      e.printStackTrace();
    }

  }

  public String take()
  {
    String result= null;
    try
    {
      result= queue.takeFirst();
    }
    catch (InterruptedException e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
    return (result != null) ? result : "";
  }

  @Override
  public void run()
  {
    String item= null;
    while (!(item= take()).equals("SHUTDOWN"))
    {
      System.out.println(">> logging >>>>>>>>>>>>>> " + item);

    }
  }
}

package com.kurumsaljava.kata.threadlogger;

import org.junit.Assert;
import org.junit.Test;

public class ThreadLoggerTest
{
  private static final String THIS_IS_A_TEST_STRING_LOG2 = "This is a test String log2";
  private static final String THIS_IS_A_TEST_STRING_LOG  = "This is a test String log";
  private ThreadedLogger   logger           = new ThreadedLogger();

  @Test
  public void whenPuttingOneLogToTheQueue_onlyOneLogShouldBeExistingInTheQueue() throws Exception
  {
    log(THIS_IS_A_TEST_STRING_LOG);
    Assert.assertTrue(logger.getQueueSize() == 1);
  }

  @Test
  public void whenPuttingTwoLogToTheQueue_twoLogShouldBeExistingInTheQueue() throws Exception
  {
    log(THIS_IS_A_TEST_STRING_LOG);
    log(THIS_IS_A_TEST_STRING_LOG2);
    Assert.assertTrue(logger.getQueueSize() == 2);
  }

  @Test
  public void whenPuttingTwoLogToTheQueue_theFirstOneShouldBeTakenFromQueueFirst() throws Exception
  {
    log(THIS_IS_A_TEST_STRING_LOG);
    log(THIS_IS_A_TEST_STRING_LOG2);
    Assert.assertTrue(logger.take().equals(THIS_IS_A_TEST_STRING_LOG));
    Assert.assertTrue(logger.getQueueSize() == 1);

  }

  private void log(String msg)
  {
    logger.log(msg);
  }
}

EOF (End Of Fun)

Özcan Acar

permanent link

cevaplandı: 22 May '12, 03:41

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183
cevap kabul oranı: 52%

Teşekkür ederim

(24 May '12, 04:13) dnn dnn's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3

Soruldu: 20 May '12, 21:07

Görüntüleme: 1,080 kez

Son güncelleme: 24 May '12, 04:17

powered by BitNami OSQA