7zip programı .msi dosyası olarak ve silent install olarak powershell ile kurmaya çalışıyorum. Ancak scripti çalıştırdığımda hata vermiyor ama kurmuyor da. Sizce sorun ne olabilir?

soruldu: 07 Şub '14, 09:56

sduyg's gravatar image

sduyg
1222
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 07 Şub '14, 11:04

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×3
×2
×1
×1

Soruldu: 07 Şub '14, 09:56

Görüntüleme: 496 kez

Son güncelleme: 07 Şub '14, 11:04

powered by BitNami OSQA