Powershell ile notepad++ programını silent install ile kurmaya çalışıyorum. Ancak download komutuma gelince "npp.6.5.3.Installer.exe" komutumu tanımıyor. Is not recognized... hatası veriyor devamlı. çözüm nedir

soruldu: 10 Şub '14, 03:16

sduyg's gravatar image

sduyg
1222
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 11 Şub '14, 04:39

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559

Sorularınızı sorarken komut, kod gibi ayrıntıları da eklerseniz daha verimli olur.

(11 Şub '14, 04:36) rahmanyazgan ♦ rahmanyazgan's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×5
×2
×1
×1

Soruldu: 10 Şub '14, 03:16

Görüntüleme: 471 kez

Son güncelleme: 11 Şub '14, 04:39

powered by BitNami OSQA