Merhabalar , local de çalışan bir windows servisim var, bu servis VT dan kayıt çekip,çekilen kaydın bilgilerini Web servise gönderecektir. Windows servisi trigger gibi saat kontrolü yapıp bu işlemi belli periyotlarla yapacaktır.Bu işlemi nasıl yapabilirim?

soruldu: 11 Şub '14, 03:45

rulas's gravatar image

rulas
1.2k101329
cevap kabul oranı: 0%


Timer timer = new Timer();

  protected override void OnStart(string[] args)
  {
    this.timer = new System.Timers.Timer(60000); // 1 dk
    this.timer.AutoReset = true;
    this.timer.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(this.timer_Elapsed);
    this.timer.Start();      
  }

private void timer_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e) { //yapılacak işlerini eklersin }

permanent link

cevaplandı: 17 Şub '14, 02:17

sidorf's gravatar image

sidorf
1112
cevap kabul oranı: 0%

Verileri web servise göndermek için yaptığın metodu thread e sokabilirsin galiba dene istersen:örnek ThreadStart job = new ThreadStart(DataFill); Thread thread = new Thread(job); thread.Start();

(17 Şub '14, 02:44) c3434 c3434's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×92
×38
×2
×1

Soruldu: 11 Şub '14, 03:45

Görüntüleme: 918 kez

Son güncelleme: 17 Şub '14, 02:45

powered by BitNami OSQA