Android de bir butonun yazı rengini res klasörü altındaki string.xml aracılığı ile nasıl değiştirebilirim?

soruldu: 21 May '12, 11:12

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%


Style tanımlayarak yapabilirsin, ancak string.xml yerine yeni bir xml dosyası oluşturman daha iyi olabilir. Aksi halde proje büyüdükçe yazılar ve stiller karışmaya başlayabilir.

res/values dizini altında herhangi bir xml dosyasında <resources> tagı içine aşağıdaki kodu ekleyin.

<style name="ornek_stil">
  <item name="android:textColor">#550055</item>
</style>

daha sonra layout dosyanızda stilinizi aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

<TextView
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="@string/hello"
  style="@style/ornek_stil" />
permanent link

cevaplandı: 22 May '12, 10:26

baran's gravatar image

baran
2.1k81939
cevap kabul oranı: 30%

Evet dediğiniz gibi yaptım oldu. Teşekkürler..

(22 May '12, 16:30) emax_64 emax_64's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824

Soruldu: 21 May '12, 11:12

Görüntüleme: 628 kez

Son güncelleme: 23 May '12, 04:39

powered by BitNami OSQA