Selam

Aşağda verdiğim kodun fonksiyon kısmını Excel yerleşik işlevleri ile yapmak istıyorum. Javascript bilgim olmadığından mantığını çözemedim. Kod alıntıdır ve açıktır.

http://www.rclineforum.de/forum/board125-antriebe/e-motoren-regler-steller/60302-windungsrechner/

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<html>

<head>
<title>JavaScript - Motorwindungsschema berechnen</title>
</head>
<body onload="init()">
<form name="Windungsrechner">
<div align="center"><center>
<font color="#FF0000">Bedienungsanleitung:</font> Gib die anzahl der Nuten und Pole ein und drücke auf das Gleichheitszeichen.
<table border="2">
<tr>
<td>Nuten:</td>
<td><input type="text" size="3" name="Nuten" maxlength="3"></td>
<td>Pole:</td>
<td><input type="text" size="3" maxlength="3" name="Pole"></td>
<td><input type="button" name="Berechnen" value="=" onclick="berechnen(this.form)"></td>
<td><input type="text" size="64" name="Ergebnis"></td>
</tr>
</table>

Warnung: Die Anzahl der Nuten muss ein vielfaches von 3 sein und die Pole ein vielfaches von 2. Es sind nur ergebnisse gültig, die gleich viele A/a B/b und C/c's enthalten. 12N18P oder 15N12P geht z.B. nicht.
</center></div>
</form>

<p><script language="JavaScript"><!--
function init()
{
document.Windungsrechner.Nuten.focus();
document.Windungsrechner.Nuten.value="";
document.Windungsrechner.Pole.value="";
document.Windungsrechner.Ergebnis.value="";
return;
}
function berechnen(form)
{
schema=""
summe = 0;
Nuten= eval(form.Nuten.value);
Pole = eval(form.Pole.value);
Winkel = 180 * Pole / Nuten;
for (i=0;i<Nuten;i++){
if (summe >= 330 || summe < 30 ) schema = schema + "A";
if (summe >= 30 && summe < 90 ) schema = schema + "c";
if (summe >= 90 && summe < 150) schema = schema + "B";
if (summe >= 150 && summe < 210) schema = schema + "a";
if (summe >= 210 && summe < 270) schema = schema + "C";
if (summe >= 270 && summe < 330) schema = schema + "b";
summe=summe+Winkel;
summe=summe%360;
}
document.Windungsrechner.Ergebnis.value = schema;
}
// --></script></p>

</body>
</html>

soruldu: 16 Şub '14, 05:13

guraycakir's gravatar image

guraycakir
1111
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 17 Şub '14, 15:07

numankaraaslan's gravatar image

numankaraaslan
1.8k253749

Javascript bilgisine ihtiyacin pek yok, biraz kurcalasan yaparsin gibi duruyor. Iatersen dene, takildigin yerde yardim edelim

(17 Şub '14, 01:54) MCY MCY's gravatar image

Pole ve nuten textbox larına girilen veriler Ergebnis textbox una sonuç döndürüyor.Fakat İf bloğundaki Summe ve scheme bu kodda nerden referans alıyor?

(17 Şub '14, 02:55) guraycakir guraycakir's gravatar image

onlar anlik degisken, for dongusu nutendeki deger kadar tekrar tekrar calisiyor. Calistikca da summe degeri surekli degisiyor. Orn:

Nuten=5;
schema="";
summe=0;
result="";
for(i=0;i<Nuten;i++){
 if(i>=4)schema=schema+"B";
 if(i<4)schema=schema+"A";
 summe=summe+i;
 result=result+schema+summe;
 alert(result);
}

ciktilar soyle olur,

A0
A0AA1
A0AA1AAA3
A0AA1AAA3AAAA6
A0AA1AAA3AAAA6AAAAB10

Var mi takildigin yer?

permanent link

cevaplandı: 17 Şub '14, 06:11

MCY's gravatar image

MCY
1.1k2622
cevap kabul oranı: 16%

İlginize teşekkür ederim.

(17 Şub '14, 06:23) guraycakir guraycakir's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×137

Soruldu: 16 Şub '14, 05:13

Görüntüleme: 971 kez

Son güncelleme: 17 Şub '14, 15:07

powered by BitNami OSQA