Önceden yazdığım android uygulamalarımı eclipse de import ediyorum. Ancak uygulamalarda gen/R.java sayfası gelmiyor. Nasıl bu sayfayı oluşturabilim?

soruldu: 21 May '12, 11:44

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

değiştirildi: 21 May '12, 15:56

rahmanyazgan's gravatar image

rahmanyazgan ♦
4.4k83559


Kodlarında ve library lerinde sorun yok ise build edince R.java dosyasını oluşlturması gerekiyor.

permanent link

cevaplandı: 21 May '12, 17:22

bzkrtmert's gravatar image

bzkrtmert
53661015
cevap kabul oranı: 17%

Bir yerden başka bir yere kopyaladığımdan dolayı silinmiş olabilir mi? Çünkü gen klasörü altında hiç bir şey yok. Nasıl eski haline getirebilirim. Build ediyorum fakat hatalardan dolayı sıkıntı çıkartıyor oluşturmuyor R.java dosyasını.

permanent link

cevaplandı: 22 May '12, 06:34

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

SVN üzerinden proje import ederken benzer bir durum oluşabiliyordu.

eğer gen dizini hiç görünmüyorsa yada simgesinde src dizininde olduğu gibi paket resmi yoksa projenize sağ tıklayın. Build Path->New Source Folder ile gen dizinini ekleyin. Gen klasörüde kaynak olarak gösterilince R.java dosyasını kendi oluşturabiliyor.

permanent link

cevaplandı: 22 May '12, 10:09

baran's gravatar image

baran
2.1k81939
cevap kabul oranı: 30%

Şimdi ben projeye sağ tıkladım. Build Path -> New Source dedim ardından "gen" ismini verdim klasore. Şimdi ne yapacağım ? yazdıklarınızı tam anlamadım.

permanent link

cevaplandı: 22 May '12, 16:21

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

projede gen dizini source olarak görünmediğinde R dosyası oluşturulamayabiliyor. gen dizini source olarak eklendiğinde projede hata yoksa R dosyası oluşturulmalı. eğer oluşturulmuyorsa sebebi farklı olabilir.

(22 May '12, 16:25) baran baran's gravatar image

Daha önceden yazdığım android örneklerini şimdi eclipse de import ediyorum ve hiç birinde gen klasoru altında hiç bir şey gözükmüyor. Yani gen isminde bir klasor var ancak içinde hiç bir şey yok. Ben projeyi çalıştırmak istediğimde şöyle bir hata veriyor. "Senin projende hatalar var, önce bu hataları onarmalısın diyor." Kodlara bakıyorum. Tüm R lerin altı çizili. Sorum tam olarak bu. Bu sorunu nasıl çözebilir?

permanent link

cevaplandı: 22 May '12, 16:36

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

Siz gen klasorunun source olarak gözükmemesinden bahsetmişsiniz.Orayı tam anlayamadım. Nasıl source olarak gösterebilirim?

permanent link

cevaplandı: 22 May '12, 16:37

emax_64's gravatar image

emax_64
64590102101
cevap kabul oranı: 20%

her seferinde soruya yeni cevap atmanızdansa yorum yazmanız daha iyi olabilir sanırım. anlattığım zaten source olarak göstermeye yönelik idi. src dizinin simgesi gibi ise gen klasörünün simgesi ve yanında [Generated Java Files] yazıyorsa doğrudur ve sorununuzun kaynağı başkadır.

(24 May '12, 06:29) baran baran's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×103

Soruldu: 21 May '12, 11:44

Görüntüleme: 3,593 kez

Son güncelleme: 24 May '12, 06:29

powered by BitNami OSQA