Eclipse'de JFormattedTextField de mask nasıl yapılır ?

##-###-#### gibi.

soruldu: 22 Şub '14, 16:44

mehmet%C4%B0pek1's gravatar image

mehmetİpek1
1111
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 25 Şub '14, 16:10

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190


Kisaca soyle kullanabilirsiniz:


MaskFormatter format = new MaskFormatter("##-###-####");
JFormattedTextField ftfTest = new JFormattedTextField(format);

Detayli bilgiler icin resmi Java Swing egitimlerine bakiniz!

How to Use Formatted Text Fields? icinde Using MaskFormatter bölümü.

permanent link

cevaplandı: 25 Şub '14, 16:09

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190
cevap kabul oranı: 36%

değiştirildi: 25 Şub '14, 16:11

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,102
×80
×1

Soruldu: 22 Şub '14, 16:44

Görüntüleme: 780 kez

Son güncelleme: 25 Şub '14, 16:11

powered by BitNami OSQA