Merhaba arkadaşlar,

JSF + Hibernate ile basit uygulamalar geliştiriyorum. javax.el.MethodNotFoundException: Method not found: ControllerBeans.RegisterPerson@530374.kaydet() hatasını alıyorum, veritabanına kayıt yaparken.

Kodları paylaşayım.

registerperson.xhtml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
To change this template, choose Tools | Templates
and open the template in the editor.
-->
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
   xmlns:p="http://primefaces.prime.com.tr/ui">
  <h:head>
    <title>Data Table</title>
  </h:head>
  <h:body>
    <f:view> 
      <h:form>
        <p:commandButton action="listperson.xhtml?faces-redirect=true" value="List Page"></p:commandButton>        
        <p:commandButton action="index.xhtml?faces-redirect=true" value="Main Page"></p:commandButton>

        <p:panel id="panel" header="New Person" style="margin-bottom:10px;"> 
          <h:panelGrid columns="3"> 
            <h:outputLabel for="firstname" value="Firstname: *" /> 
            <p:inputText id="firstname"  
                   value="#{registerPerson.name}" required="true" label="Firstname"> 
              <f:validateLength minimum="2" /> 
            </p:inputText> 
            <p:message for="firstname" />

            <h:outputLabel for="surname" value="Surname: *" /> 
            <p:inputText id="surname"  
                   value="#{registerPerson.surname}" required="true" label="Surname"/> 
            <p:message for="surname" /> 
          </h:panelGrid> 
        </p:panel> 
        <p:commandButton actionListener="#{registerPerson.sifirla}" ajax="false" value="Sıfırla" />
        <p:commandButton actionListener="#{registerPerson.kaydet}" ajax="false" value="Kaydet" />                        
      </h:form>
    </f:view>
  </h:body>

</html>

RegisterPerson.java (JSF Bean)

package ControllerBeans;

import BussinessLayer.DataController;
import DataLayer.HibernateUtil;
import DataLayer.Person;
import java.io.Serializable;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.RequestScoped;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.Transaction;

/**
 *
 * @author turgay
 */
@ManagedBean(name = "registerPerson")
@RequestScoped
public class RegisterPerson implements Serializable {

  private DataController dt = new DataController();

  private String name;
  private String surname;

  /** Creates a new instance of RegisterPerson */
  public RegisterPerson() {
    // newPerson 
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getSurname() {
    return surname;
  }

  public void setSurname(String surname) {
    this.surname = surname;
  }

  public void Kaydet() {
    try {
      Person newPerson = new Person();
      newPerson.setName(this.getName());
      newPerson.setSurname(this.getSurname());
      System.out.println(newPerson.getName() + " " + newPerson.getSurname());

      Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession();
    Transaction transaction = null;
    try {
      transaction = session.beginTransaction();
      session.save(newPerson);      
      transaction.commit();
    } catch (HibernateException e) {
      transaction.rollback();
      e.printStackTrace();
    } finally {
      session.close();
    }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public void Sifirla() {
    this.setName("");
    this.setSurname("");
  }
}

Hibernate framework'unun oluşturduğu xml'ler ve Java class'larda mevcut. Hata ile ilgili araştırma yaptım. awt.actionListener ile faces.actionlistener'ın çakışmasından dolayıdır diye fakat hatayı aşamadım.

soruldu: 22 May '12, 16:01

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k63999
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 23 May '12, 03:55

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


Bu K harfi büyük diye olabilir mi?_

permanent link

cevaplandı: 22 May '12, 16:16

UsTa's gravatar image

UsTa
2.0k925
cevap kabul oranı: 20%

1

Teşekkürler. Küçük bir dikkatsizlik ama nasıl uğraştırdı.

(22 May '12, 16:22) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Olur arada çok normal :)

(22 May '12, 16:23) UsTa UsTa's gravatar image

http://java.about.com/od/javasyntax/a/nameconventions.htm buna dikkat etmek her zaman iyi olacaktır.

(23 May '12, 03:56) UsTa UsTa's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×282
×111

Soruldu: 22 May '12, 16:01

Görüntüleme: 997 kez

Son güncelleme: 04 Haz '12, 16:18

powered by BitNami OSQA