merhaba, aşağıdaki fonksiyonla dosya upload ediyorum ama aktarılan veriyi göremediğim için upload durumunu gösteren progressbar yapamadım. aktarılan veriyi nasıl görebilirim. teşekkür ederim.


  public void post(String url, File sendFile) 
     throws UnsupportedEncodingException, IOException {
    long start = System.nanoTime();  
    HttpParams params = new BasicHttpParams();
    params.setParameter(HttpProtocolParams.USE_EXPECT_CONTINUE, true);
    HttpProtocolParams.setVersion(params, HttpVersion.HTTP_1_1);
    HttpClient client = new DefaultHttpClient(params);
    HttpPost post = new HttpPost(url);
    MultipartEntity multiEntity = new MultipartEntity(); 
    multiEntity.addPart("userfile", new FileBody(sendFile));
    post.setEntity(multiEntity); 
    HttpResponse response = client.execute(post);
    if (response != null) {
     HttpEntity resEntity = response.getEntity();
     System.out.println(response.getStatusLine());
    }
    if (resEntity != null) {
     System.out.println(EntityUtils.toString(resEntity));
    }
    if (resEntity != null) {
     resEntity.consumeContent();
    } 
   }

soruldu: 03 Mar '14, 13:37

sonik509's gravatar image

sonik509
7181016
cevap kabul oranı: 100%

değiştirildi: 06 Mar '14, 09:49

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190

@sonik509 Lütfen sorunuza detayli etiketler ekleyin, böylece daha aciklayici ve anlasilir olur, hizli cevaplar alirsiniz. Örnegin JSP, JSF, Servlet ve benzeri gibi.

(04 Mar '14, 16:38) CemIkta ♦ CemIkta's gravatar image

oldu sonunda. bu şekilde anlık aktarılan veri miktarını yazdırıyorum. başka arkadaşların ihtiyacı olabilir.

main.java

  public void post(String url, File sendFile) throws UnsupportedEncodingException, IOException {
  long start = System.nanoTime();  
  HttpParams params = new BasicHttpParams();
  params.setParameter(HttpProtocolParams.USE_EXPECT_CONTINUE, true);
  HttpProtocolParams.setVersion(params, HttpVersion.HTTP_1_1);
  HttpClient client = new DefaultHttpClient(params);
  HttpPost post = new HttpPost(url);
  MultipartEntity reqEntity = new MultipartEntity(){
  ProgressListener listener;      
        public void writeTo(final OutputStream outstream) throws IOException {
          super.writeTo(new UploadStream(outstream,listener));                 
        }
      };
  reqEntity.addPart("userfile", new FileBody(sendFile));
  post.setEntity(reqEntity);
  HttpResponse response = client.execute(post);
  if (response != null) {
  HttpEntity resEntity = response.getEntity();
  System.out.println(response.getStatusLine());
  if (resEntity != null) {
  System.out.println(EntityUtils.toString(resEntity));
  }
  if (resEntity != null) {
   resEntity.consumeContent();
  }
  } 
}

UploadStream.java

public class UploadStream extends FilterOutputStream {

final ProgressListener listener;
private long transferred;

public UploadStream(final OutputStream out, final ProgressListener listener)
{
  super(out);
  this.listener = listener;
  this.transferred = 0;
}

public void write(byte[] b, int off, int len) throws IOException
{
  out.write(b, off, len);
  this.transferred += len;
  System.out.println(this.transferred/1024+" KB");
}

public void write(int b) throws IOException
{
  out.write(b);
  this.transferred++;
}

}
permanent link

cevaplandı: 05 Mar '14, 09:49

sonik509's gravatar image

sonik509
7181016
cevap kabul oranı: 100%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,101
×281
×112
×10
×2

Soruldu: 03 Mar '14, 13:37

Görüntüleme: 799 kez

Son güncelleme: 06 Mar '14, 09:49

powered by BitNami OSQA