Ana sahneme farklı bir controller xibinden addsubview ile view ekliyorum. Eklediğim view içerisinde bir buton var. Bu butona bastıgımda hata da vermiyor ama app duruyor. Buton içerisinde kod yok ama yine de duruyor. Başka bir controller dan eklediğim view içerisindeki buton neden çalışmıyor?

soruldu: 06 Mar '14, 03:00

editor83's gravatar image

editor83
1111
cevap kabul oranı: 0%


Calismamasinin sebebi anaview, subviewin buttonunu gormemesi.

-(IBAction)viewEkle:(id)sender{
UIView *listelemeView=[[UIView alloc]initWithFrame:CGRectMake(0,0,1024,786)];
/*  Burada button - label olusturmaniz gerekiyor.  */
[listelemeView addSubview:yourLabel];
[listelemeView addSubview:yourButton];

/* button ve label subviews ekledikten sonra. En son subviewi ana viewe ekliyoruz*/
[self.view addSubview: listelemeView];
}

Subview icerisinde bir IBAaction olsun istersek Ana view'in classinda olusturmamiz gerekiyor.

permanent link

cevaplandı: 21 May '14, 05:07

Antiokhos's gravatar image

Antiokhos
8365815
cevap kabul oranı: 17%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×16

Soruldu: 06 Mar '14, 03:00

Görüntüleme: 548 kez

Son güncelleme: 21 May '14, 05:07

powered by BitNami OSQA