Spring projelerinde Spring'in kendi anotasyonları kullanmak yerine CDI'ın @Named gibi anotasyonlarını kullanmanın bir faydası olur mu? Spring anotasyonları yerine CDI anotasyonlarının kullanma gereksinimi olduğu durumlar nelerdir?

soruldu: 06 Mar '14, 04:26

omerozkan's gravatar image

omerozkan
87581528
cevap kabul oranı: 9%


Bir Java sinifi bünyesinde Spring ile gelen bir anotasyon kullanildiginda, kod Spring catisina bagimli hale gelir, Spring catisi olmadan derlenemez ve kullanilamaz.

Kod icinde JSR-330 ile gelen standart java injection anotasyonlari kullanildiginda bu kod hem Spring tarafindan bagimliliklarin enjeksiyonu icin kullanilabilir, hem de kodu Spring olmadan baska bir ortamda kullanmak mümkün olur.

Standart Java API'lerin kullanimi tercih edilmelidir, aksi taktirde kod kullanilan catiya bagimli kalir ve baska bir ortamda kullanilmasi ya da derlenmesi mümkün olmaz.

EOF (End Of Fun) Özcan Acar

permanent link

cevaplandı: 06 Mar '14, 05:25

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183
cevap kabul oranı: 52%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×130
×15
×9
×7

Soruldu: 06 Mar '14, 04:26

Görüntüleme: 1,003 kez

Son güncelleme: 06 Mar '14, 05:25

powered by BitNami OSQA