Localimde visual studio ile WCF servisi oluşturdum. WCF Test client ıyla local de sorunsuz çalışıyor. Localimde bir dosyaya publish ettikten sonra sunucuda çalışması için endpointi de ekledim.

 <service name="WcfService.Service">
  <endpoint address="" binding="basicHttpBinding"
     contract="WcfService.IService" />
  <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" />
 </service>

http://ipadresi/service.svc?wsdl ile servise ulaşmaya çalışınca 500 internal server hatası alıyorum. Hatayı görmek için web.config dosyasına bunu da ekledim : <servicedebug includeexceptiondetailinfaults="true"/>

Sunucuda WCF, IIS, and ASP.NET nın yüklü olduğunu da kontrol ettim. Nerede hata yapmış olabilirim ya da hatayı açık olarak nasıl görebilirim?

soruldu: 07 Mar '14, 09:26

%C3%96nder's gravatar image

Önder
816162333
cevap kabul oranı: 26%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×15
×10

Soruldu: 07 Mar '14, 09:26

Görüntüleme: 735 kez

Son güncelleme: 07 Mar '14, 09:26

powered by BitNami OSQA