pragma mark -

pragma mark Picker Data Source Methods

//PickerView sütün sayısını belirleyen metot - (NSInteger)numberOfComponentsInPickerView:(UIPickerView *)pickerView { //Sütün sayısı return 2; }

//PickerView kaç satırlı olacağını belirleyen metot burada dizinin eleman sayısını alarak satır sayısını belirleyip değerleri eklememize sağlayan metodumuz. - (NSInteger)pickerView:(UIPickerView *)pickerView numberOfRowsInComponent:(NSInteger)component {

// return [RaporlarList count]; // NSLog(@"Cont %d", [RaporlarList count]);

if (component == 0) {
  return [RaporlarList count];
}
return [RaporlarList count];

}

pragma mark Picker Delegate Methods

//Dizi elemanları bitene kadar dönerek değerleri return edip elemanları pickerView eklememizi sağlıyor. - (NSString )pickerView:(UIPickerView )pickerView titleForRow:(NSInteger)row forComponent:(NSInteger)component {

// return = [RaporlarList objectAtIndex:row]; // eObje = [RaporlarList objectAtIndex:row]; // return eObje.ProjeAdii;

if (component == 0) {
eObje = [RaporlarList objectAtIndex:row];
return eObje.ProjeAdii;
//return [NSString stringWithFormat:@"Hi %@", eObje.ProjeAdii];
}
eObje = [RaporlarList objectAtIndex:row];
return eObje.ProjeNoo;

}

pragma mark -

pragma mark PickerView Delegate

//PickerView üzerinden seçim değişikliği olduğunda çalışacak olan metodumuz. -(void)pickerView:(UIPickerView *)pickerView didSelectRow:(NSInteger)row inComponent:(NSInteger)component {

if (component == 0)
{
  NSString *resultString = [[NSString alloc] initWithFormat:@"Proje Adı : %@", [RaporlarList objectAtIndex:row]];
  lblProjeAdi.text = [NSString stringWithFormat:@"%@", resultString];

}
else
{
  NSString *resultString = [[NSString alloc] initWithFormat:@"Proje No: %@", [RaporlarList objectAtIndex:row]];
  lblProjeNo.text = resultString;

}

}

soruldu: 10 Mar '14, 09:47

smurf_34's gravatar image

smurf_34
1112
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 09 Haz '14, 15:23

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×45
×32
×12
×9

Soruldu: 10 Mar '14, 09:47

Görüntüleme: 521 kez

Son güncelleme: 09 Haz '14, 15:23

powered by BitNami OSQA