Selamlar,

Bir WCF servisimde iki tane metodum var birincisi :

[OperationContract] [WebInvoke(Method = "POST", BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Bare, UriTemplate = "PlayerLogin/password={password}/email={email}", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] PlayerLoginResult PlayerLoginByEmailPassword(string email, string password);

ikincisi

[OperationContract] [WebInvoke(Method = "GET", BodyStyle = WebMessageBodyStyle.Bare, UriTemplate = "GetContinents/", RequestFormat = WebMessageFormat.Json, ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] GetContinentsResult GetContinents();

birinci metodda kullanıcı adı ve parola ile login işlemi ikincisnde ise continentleri getiren basit bir select işlemi yapıyorum. Birici method sorunsuz çalışırken ikincisinde aşağıdaki hatayı alıyorum.

Failed to invoke the service. Possible causes: The service is offline or inaccessible; the client-side configuration does not match the proxy; the existing proxy is invalid. Refer to the stack trace for more detail. You can try to recover by starting a new proxy, restoring to default configuration, or refreshing the service.

webconfig deki tanımlamalarım şu şekilde.

< system.serviceModel> < services> < service name="WcfService.Service"> < endpoint address="" binding="wsHttpContextBinding" contract="WcfService.IService" /> < endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" /> < /service> < /services> < behaviors> < serviceBehaviors> < behavior> < serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpsGetEnabled="true"/> < serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/> </behavior> < /serviceBehaviors> < /behaviors> < protocolMapping> < add binding="basicHttpsBinding" scheme="https" /> < /protocolMapping>
< serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" multipleSiteBindingsEnabled="true" /> < /system.serviceModel>
< system.webServer> < modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>

< directoryBrowse enabled="true"/>   < /system.webServer>

Daha önce soap web servisleri yazıyordum ilk defa wcf servis yazıyorum. Hatanın nedeni ne olabilir.

EDIT :

Forumlarda yaptığım aramada endpointte bir sorun olabileceği yada serialization problemi olduğu yazıyordu. Geri döndürdüğüm sınıf içerisinde linq to sql obje listesini (list<continent>) MyContinent sınıfı oluturarak list<mycontinent> şeklinde döndürdüm sorun düzeldi.

soruldu: 10 Mar '14, 10:45

%C3%96nder's gravatar image

Önder
816162333
cevap kabul oranı: 26%

değiştirildi: 11 Mar '14, 04:27

buldugunuz çözümü cevap olarak yazıp işaretlerseniz daha iyi olur. Sorunun çözüldüğü daha rahat anlaşılır.

(11 Mar '14, 06:26) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

Forumlarda yaptığım aramada endpointte bir sorun olabileceği yada serialization problemi olduğu yazıyordu. Geri döndürdüğüm sınıf içerisinde linq to sql obje listesini (list<continent>) MyContinent sınıfı oluşturarak list<mycontinent> şeklinde döndürdüm sorun düzeldi.

permanent link

cevaplandı: 11 Mar '14, 07:36

%C3%96nder's gravatar image

Önder
816162333
cevap kabul oranı: 26%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×71
×15

Soruldu: 10 Mar '14, 10:45

Görüntüleme: 1,188 kez

Son güncelleme: 11 Mar '14, 07:36

powered by BitNami OSQA