merhaba grid den tıklanan satırın id sini alıp ,CrewDetailPartial methoda gönderiyorum gelen veriyide zaten ekranda açık olan partial view sayfasındaki textbox alanlarına yazdırmak istiyorum db den veri geliyor

ancak veriyi partialview gönderemedim partialviewde model satırında debug da düşmüyor nerde hata yapıyorum teşekkürler

   namespace CrewNetixData.Entity.Defination
  {
    public class CrewItem 
    {
      public Guid C_ID { get; set; } 
      public string Name{ get; set; }
    }

  }

 namespace CrewNetix.Controllers
  {
   public class CrewController : Controller
    {
       [HttpGet]
        public ActionResult CrewDetailPartial(Guid id)
        {
          var dbResult = _Entities.t_Crew.ToList();

          CrewItem item = new CrewItem();

          var query = (from p in _Entities.t_Crew
                 where p.c_ID.Equals(id)
                 select p).SingleOrDefault();

          item.Name = query.c_Name;

          return PartialView("CrewDetailPartial", item);
        }
      }
    }
   }

partialview

  @model CrewNetixData.Entity.Defination.CrewItem

   <input type="text" class="form-control" value="@Html.DisplayTextFor(m=> m.Name)">

soruldu: 11 Mar '14, 12:50

Anatolium's gravatar image

Anatolium
78141520
cevap kabul oranı: 9%

değiştirildi: 11 Mar '14, 12:54

sordugunuz soruların takibini yapmalısınız. Daha önce sordugunuz sorulara ne geri dönüş yapıyorsunuz, ne de cevabını aldıgınız soruları cevap olarak işaretliyorsunuz.

(12 Mar '14, 02:41) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

evet unutmuşum teşekkürler ali bey konuları düzelttim

(12 Mar '14, 03:29) Anatolium Anatolium's gravatar image

cevap olarak işaretlememişsiniz. Ayrıca, geri dönüşleri cevap olarak değilde yorum olarak yazarsanız daha iyi olacaktır. http://www.btsoru.com/questions/1339/btsorucom-kullanm-klavuzu (2. madde)

(12 Mar '14, 03:32) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

Sorunuza gelince, soru yeterince açık değil. Partial view i çağırdıgınız linki de ekleyebilir misiniz? controller içerisindeki action mı tetiklenmiyor?

(12 Mar '14, 03:32) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

konuları tekrar düzenledim ali bey kodları tekrar yazim ozaman...

action tetikleniyor bir sorun yok crewDetail partial view içine veri gönderemiyorum model.Name olarak çağırıyorum ama gelmiyor

bu navbarda tıklamada ilk partial sayfamı yüklediğim yer

 $.ajax({

  url: '/Base/CrewListPartial/',

  contentType: 'application/html',
  success: function (result) {

    $('#content').html(result);

  }
})

bu onun methodu

   public ActionResult CrewListPartial()
  {
    return PartialView("CrewListPartial");
  }

üsteki partial yüklenirken başka bir partialıda çağırmakta

CrewListPartial.cshtml içi

<div id="rightSplitter">
    <div class="CrewDetail">
       @{
        Html.RenderPartial("CrewDetailPartial");

      }
    </div>
    <div>
      Bottom-Right Panel
    </div>
  </div>
</div>

resim olarak şu şekilde

alt text

yapmak istediğim ise gridde listelenen personellerin hangisine tıklarsam satırın id sini alıp o id yi db den sorgulatıp personelin bilgilerini alarak sağ taraftaki textbox alanlarına doldurmak hangi satır tıklanmışsa kişinin adı soyadı gibi özlük bilgileri sağda çıkacak

bu kısım ise grid de tıkladığım satırın id sini alarak detail partialview ine veri gönderiğim kodlar

client side

$(".CrewList").on('rowselect', function (event) {
        var crewId = event.args.row.c_ID;

        var url = '/Base/CrewDetailPartial/' + crewId;
        $.ajax({
          url: url,
          data: {}, 
          type: 'GET',
          datatype: 'json',
          success: function (data) { },
          error: function () { }
        });

      });

bu method kısmı

  [HttpGet]
  public ActionResult CrewDetailPartial(Guid id)
  {
    var dbResult = _Entities.t_Crew.ToList();

    CrewItem items= new CrewItem();

    var query = (from p in _Entities.t_Crew
           where p.c_ID.Equals(id)
           select p).SingleOrDefault();

    items.Name = query.c_Name;

    return PartialView("CrewDetailPartial", items);
  }

buda crewdetail viewi

  @model CrewNetixData.Entity.Defination.CrewItem

 <label >Name</label>
   <div">`enter code here`
      <input type="text" value="@Model.Name">

    </div>

 <label>Last Name</label>
   <div">
      <input type="text" value="@Model.LastName">

  </div>

ayrıca bir sorunda navbarda ilk tıkladığımda crewDetail partial çağırdığım

    @{
        Html.RenderPartial("CrewDetailPartial");

    }

yerde hata veriyor detail partial ın içine

 @model CrewNetixData.Entity.Defination.CrewItem

bu satırı ekledikten sonra bu oldu, crewDetailPartial sayfasını ilk çağırırken içine hiç veri dolmadığı için sanırım ek bir parametre göndermek gerekiyor "CrewDetailPartial",null" denedim olmadı

umarım açıklayabilmişimdir teşekkür ederim ilginize

permanent link

cevaplandı: 12 Mar '14, 04:06

Anatolium's gravatar image

Anatolium
78141520
cevap kabul oranı: 9%

değiştirildi: 12 Mar '14, 04:34

Baya bir karışık oldu :) isimler de birbirine yakın iyice karısıyor. Senaryo şu mu, navbarda bir linke tıkladınız ve aynı sayfa içerisinde grid açıldı, daha sonra gridden bir satır seciyorsunuz ve aynı sayfada başka bir partial view içerisinde detay açıldı. Buradaki hata nedir? personelin bilgileri gelmiyor mu? Hata mesajı falan nedir? Tarayıcınızın geliştirici araçlarını kullanarak hata mesajlarını yakalarsanız daha net olur. ajax hatalarını yakalamak/bulmak bu şekilde zor olur.

(12 Mar '14, 04:42) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

merhaba şöyle basitce yazim ali bey navbar tıklamayı es geçelim ...sayfayı resimdeki gibi 3 e bölün index ilk ayağa kalkarken sol navbar,orta content ve sağ detay olmak üzere 3 tane partial yükleniyor, ve orta content partial alanına otomatik bir grid geliyor ve içi personel listesi ile doluyor buraya kadar tamam..!!! grid de bir satıra tıkladığım anda satırın id sini alıyorum ve db den sorgulatarak o id ye ait veriyi çekiyorum..buda tamam.. sonra gelen veriyi en sağdaki detail alanı olan view deki alanlara yerleştirmek istiyorum..

(12 Mar '14, 05:17) Anatolium Anatolium's gravatar image

tamam anladım da, buradaki sorun nerde? Partial view yüklenmiyor mu? Tabi bu son partialview i de ajax ile yukluyorsunuz degil mi?

(12 Mar '14, 05:22) AliRıza Adıyahşi ♦ AliR%C4%B1za%20Ad%C4%B1yah%C5%9Fi's gravatar image

merhaba partial view e veri göndermenin cevabını kendim buldum,başkalarında yararlanması için yazıyorum baya kolaymış :)

 public ActionResult CrewDetailPartial(Guid id) >> veri gönderceğiniz partial
  {
    _CrewItem = _CrewProcess.GetCrew(id);

    return PartialView("CrewDetailPartial", _CrewItem );
  }

partial view içi

@using ShipManager.Models.Entity.Defination
@model CrewItem

   <input type="text" class="form-control" value="@Html.Name(Model.Name)">
permanent link

cevaplandı: 13 Mar '14, 03:02

Anatolium's gravatar image

Anatolium
78141520
cevap kabul oranı: 9%

değiştirildi: 13 Mar '14, 03:03

sadece girin olduğu orta sayfayı ajax la çağırıyorum

sağ partial hep standart otomatik yükleniyor

hata dediğim olay ise şu site ilk ayağa kalkarken hani 3 partial yükleniyor demiştim navbar.partial orta.partial sağ.partial

ortadaki partial yüklenirken sağdaki partial sayfasını çağırıyor

ortal.partial > Html.RenderPartial("sag");

ancak sağ.partial içine @model CrewNetixData.Entity.Defination.CrewItem bu satırı ekledikten sonra Html.RenderPartial("sag"); çağırdığım yerde hata almaya başladım tahminimce nedenide sayfa ilk yüklenirken sağ partial içine herhangi bir veri göndermediğim için bu hatayı alıyorum yani boşda olsa bir şey göndermem gerekiyor sanırım.. hata ise bu

alt text

permanent link

cevaplandı: 12 Mar '14, 05:26

Anatolium's gravatar image

Anatolium
78141520
cevap kabul oranı: 9%

değiştirildi: 12 Mar '14, 05:58

çıkan hata benle ilgiliymiş onu düzelttim sadece sorunum detay viewine veri göndermek

(12 Mar '14, 06:07) Anatolium Anatolium's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×92

Soruldu: 11 Mar '14, 12:50

Görüntüleme: 2,181 kez

Son güncelleme: 13 Mar '14, 03:03

powered by BitNami OSQA