Selamlar aşağıdaki şekilde şifreleme de kullandığım bir sınıfım var :

public class AES_Encryption { private static byte[] _salt = Encoding.ASCII.GetBytes("1q2w3e4r5t6y7u");

  public static string EncryptStringAES(string plainText,

string sharedSecret) {

    if (string.IsNullOrEmpty(plainText))
      throw new ArgumentNullException("plainText");

    if (string.IsNullOrEmpty(sharedSecret))
      throw new ArgumentNullException("sharedSecret");

    string outStr = null;           
    RijndaelManaged aesAlg = null;

    try
    {

      Rfc2898DeriveBytes key = new Rfc2898DeriveBytes(sharedSecret, _salt);

      aesAlg = new RijndaelManaged();
      aesAlg.Key = key.GetBytes(aesAlg.KeySize / 8);
      aesAlg.IV = key.GetBytes(aesAlg.BlockSize / 8);

      ICryptoTransform encryptor =

aesAlg.CreateEncryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);

      using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream())
      {
        using (CryptoStream csEncrypt = new

CryptoStream(msEncrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Write)) { using (StreamWriter swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt)) {

            swEncrypt.Write(plainText);
          }
        }
        outStr = Convert.ToBase64String(msEncrypt.ToArray());
      }
    }
    finally
    {

      if (aesAlg != null)
        aesAlg.Clear();
    }

    return outStr;
  }

Bu sınıfı kullanıcı parolasını şifrelemekte şöyle kullanabiliyorum :

string key = "654654746546545987654654646546464";

AES_Encryption.EncryptStringAES("text",key);

Node js ile kullanıcı adı ve parolası ile işlem yapacağım ama parolayı yukarıdaki şekilde şifrelediğim için node js de yine gönderilen parolayı şifrelyip kontrolünü bu şekilde yapmam lazım.

https://code.google.com/p/crypto-js/#AES sayfasında ve http://nodejs.org/api/crypto.html lardan bir çözüm bulamadım. Şuradaki http://mindon.github.io/blog/2012/03/31/match-encrypt-and-decrypt-in-php-and-nodejs/ örneği denedim ama KEY size ım ı beğenmedi. Node JS ile yukarıdaki şifreleme ile aynı sonucu nasıl elde ederim.

soruldu: 12 Mar '14, 10:04

%C3%96nder's gravatar image

Önder
816162333
cevap kabul oranı: 26%

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×8
×4
×3

Soruldu: 12 Mar '14, 10:04

Görüntüleme: 627 kez

Son güncelleme: 12 Mar '14, 10:04

powered by BitNami OSQA