Oracle 10G Express ile XML Dosyası Depolamak istiyorum. CLOB veri türünü kullanmam gerekiyormuş sanırım. internetten birkaç örnek buldum ama açıklayıcı bulmadım. Bu konuda bana örnek verebilir misiniz?

soruldu: 23 May '12, 14:23

Timur%20Aykut%20YILDIRIM's gravatar image

Timur Aykut YILDIRIM
371325047
cevap kabul oranı: 14%

değiştirildi: 23 May '12, 16:26

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183


permanent link

cevaplandı: 27 May '12, 12:39

Timur%20Aykut%20YILDIRIM's gravatar image

Timur Aykut YILDIRIM
371325047
cevap kabul oranı: 14%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×50
×35

Soruldu: 23 May '12, 14:23

Görüntüleme: 875 kez

Son güncelleme: 27 May '12, 12:39

powered by BitNami OSQA