Arkadaşlar Flash'da bir text oluşturup button formatına getiriyorum. Ardından AS3 kod penceresine aşağıdaki kodları ekliyorum. CTRL-Enter yapıtığımda link çalışıyor fakat html olarak export ettiğim zaman linke tıklanmasına rağmen yönledirme olmuyor.

Bunlarda eklediğim AS3 kodları:

myButton_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, myButtonFunction);

function myButtonFunction(event: MouseEvent) {

var request:URLRequest = new URLRequest("http://www.example.com");

navigateToURL(request, "_blank");

}

soruldu: 26 Mar '14, 15:06

ygzsmsk's gravatar image

ygzsmsk
318812
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 26 Mar '14, 18:43

CemIkta's gravatar image

CemIkta ♦
20.0k29127190


Kodda hata yok. Html içinden swf'deki linklerin çalışması engellenmiştir. allowScriptAccess parametresi never olarak ayarlanmıştır. Bunu always olarak değiştirirsen düzelmesi gerekiyor.

param name="allowScriptAccess" value="always" şeklinde.

permanent link

cevaplandı: 12 Nis '15, 04:03

mapacarta's gravatar image

mapacarta
0
cevap kabul oranı: 0%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×6

Soruldu: 26 Mar '14, 15:06

Görüntüleme: 509 kez

Son güncelleme: 12 Nis '15, 04:03

powered by BitNami OSQA