Jpa de iki tablo ilişkilendirilirken kullanılan mappedBy ve @joinColumn farkı nedir ?

Sormak istediğim şey tam olarak bu ikisi arasındaki farktı.

@Entity
public class Company {

  @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL , fetch = FetchType.LAZY)
  @JoinColumn(name = "companyIdRef", referencedColumnName = "companyId")
  private List<Branch> branches;
  ...
}

ve

 @Entity
  public class Company {

    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL , fetch = FetchType.LAZY,
    mappedBy = "companyIdRef")
    private List<Branch> branches;
    ...
  }

soruldu: 27 Mar '14, 07:41

Ekici's gravatar image

Ekici
12691217
cevap kabul oranı: 25%

değiştirildi: 31 Mar '14, 01:47


JoinColumn, varolan entity üzerinde bir ilişki olduğunu ve ilişkinin sahibininde ilgili diğer entity'e ait olduğunu gösterir. Diğer bir deyişle, entity üzerindeki join edilmiş column'un foreign key olduğunu belirtir.

1 - N ilişki düşün ; Bir öğrenci birden fazla ders alabilir gibi..

Ogrenci

  @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "ders")
  private List<Ders> dersler;

Ders

@ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "ogrenciId")
Ogrenci ogrenci;
permanent link

cevaplandı: 27 Mar '14, 12:47

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k63999
cevap kabul oranı: 18%

hocam sormak istediğim şey yukarıda güncellediğim gibi farklı kullanımlar arasındaki farktı.

(31 Mar '14, 01:49) Ekici Ekici's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×111
×86

Soruldu: 27 Mar '14, 07:41

Görüntüleme: 1,212 kez

Son güncelleme: 31 Mar '14, 01:49

powered by BitNami OSQA