User id, name, surname, phone değişkenlerini kontrol ediyorum.

if(user.getName().isEmpty() || user.getLastname().isEmpty() ) ama integer id değişkeninin girilip girilmediğini kontrol edemiyorum. Nasıl kontrol edebilirim?

soruldu: 29 Mar '14, 07:02

ahooo's gravatar image

ahooo
11779
cevap kabul oranı: 0%


Integer i = null;
if(i == null){
  System.out.println("i == null");
}

Normal int null değer almaz bu yüzden değeri olmayan id ler 0 (sıfır olur).

Buna ek olarak senin örneğinde name veya lastName null ise programın NullPointerException verecektir. Bu yüzden önce null kontrolü sonra isEmptiy kontolü yapman daha doğru olur.

permanent link

cevaplandı: 31 Mar '14, 03:17

myururdurmaz's gravatar image

myururdurmaz
2.2k11027
cevap kabul oranı: 23%

değiştirildi: 31 Mar '14, 03:20

  if(vall !=null && StringUtils.isNotEmpty(val.toString()) && NumberUtils.isNumber(val.toString())){
//valid, null check, numeric check and empty check
  }

apache common kütüphaneleri candır ;) hem null hemde boşluk kontrolünü yapar.

permanent link

cevaplandı: 29 Mar '14, 07:32

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.5k639100
cevap kabul oranı: 18%

değiştirildi: 29 Mar '14, 09:23

Bilgiler için teşekkür ederim. Fakat kütüphaneler integer değişkenleri kontrol etmeme izin vermiyor. Deniyorum ama integer geçerli değil

(29 Mar '14, 15:25) ahooo ahooo's gravatar image

String.valueOf(val) yada val.toString() çeviriniz.

(29 Mar '14, 15:26) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×112
×43

Soruldu: 29 Mar '14, 07:02

Görüntüleme: 855 kez

Son güncelleme: 31 Mar '14, 03:20

powered by BitNami OSQA