Arkaşalar bir Timer örneği buldum ama kodu bir türlü anlayamadım.Kodun tamamını koydum ama anlayamadığım parçası bu kısım

Mesela neden 1000'e bölüyor devamlı bide %60 kısmı var anlamadığım .Şimdiden teşekkürler

          timeInMilliseconds = SystemClock.uptimeMillis() - startTime;
    **int secs = (int) (updatedTime / 1000);
    int mins = secs / 60;
    secs = secs % 60;
    int milliseconds = (int) (updatedTime % 1000);
    timerValue.setText("" + mins + ":"
        + String.format("%02d", secs) + ":"
        + String.format("%03d", milliseconds));
    customHandler.postDelayed(this, 0);**

Kodun gerikalanı package com.javacodegeeks.android.androidtimerexample;

import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.os.Handler; import android.os.SystemClock; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends Activity {

private Button startButton;
private Button pauseButton;

private TextView timerValue;

private long startTime = 0L;

private Handler customHandler = new Handler();

long timeInMilliseconds = 0L;
long timeSwapBuff = 0L;
long updatedTime = 0L;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);

  timerValue = (TextView) findViewById(R.id.timerValue);

  startButton = (Button) findViewById(R.id.startButton);

  startButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

    public void onClick(View view) {
      startTime = SystemClock.uptimeMillis();
      customHandler.postDelayed(updateTimerThread, 0);

    }
  });

  pauseButton = (Button) findViewById(R.id.pauseButton);

  pauseButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

    public void onClick(View view) {

      timeSwapBuff += timeInMilliseconds;
      customHandler.removeCallbacks(updateTimerThread);

    }
  });

}

private Runnable updateTimerThread = new Runnable() {

  public void run() {

    timeInMilliseconds = SystemClock.uptimeMillis() - startTime;

  updatedTime = timeSwapBuff + timeInMilliseconds;

    int secs = (int) (updatedTime / 1000);
    int mins = secs / 60;
    secs = secs % 60;
    int milliseconds = (int) (updatedTime % 1000);
    timerValue.setText("" + mins + ":"
        + String.format("%02d", secs) + ":"
        + String.format("%03d", milliseconds));
    customHandler.postDelayed(this, 0);
  }

};

}

soruldu: 31 Mar '14, 08:58

acemii's gravatar image

acemii
626811
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 31 Mar '14, 08:59

Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×5

Soruldu: 31 Mar '14, 08:58

Görüntüleme: 377 kez

Son güncelleme: 31 Mar '14, 08:59

powered by BitNami OSQA