Telefonun wifi durumunu sinyal gücünü ve bağlantıların mac adreslerini ekrana (text view, list view vs) nasıl yazdırabilirim izlemem gereken yol nedir?

soruldu: 03 Nis '14, 14:20

albozs's gravatar image

albozs
285131720
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 09 Nis '14, 08:14


WifiManager wifiManager = (WifiManager) getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
WifiInfo wInfo = wifiManager.getConnectionInfo();
String macAddress = wInfo.getMacAddress(); 
int linkSpeed = wInfo.getRssi();

Yukarıda Kodlar ile istediğin verileri çekip yazdırabilirsin.

permanent link

cevaplandı: 04 Nis '14, 09:01

cnrblm's gravatar image

cnrblm
4062611
cevap kabul oranı: 21%

çok teşekkür ederim.

(05 Nis '14, 05:03) albozs albozs's gravatar image
Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×824
×104

Soruldu: 03 Nis '14, 14:20

Görüntüleme: 1,945 kez

Son güncelleme: 09 Nis '14, 08:14

powered by BitNami OSQA