Aşağıdaki code her nedense çalışmıyor devamlı picklist boş geliyor, postconstruct annotationlı init metod kullandım ve scope olarak view scope kullandım. Yardım eden olursa çok sevinirim, uzun süredir internette araştırmaktayım ve bir çözüm malesef bulamadım söylenenler postconstruct ve viewscoped kullanmam gerektiği onlarıda yaptım olmadı.

import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.faces.application.FacesMessage;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.ViewScoped;
import javax.faces.context.FacesContext;

@ManagedBean(name = "pickListBeanTani")
@ViewScoped
public class PickListBeanTani implements Serializable {

/**
 * 
 */
private static final long serialVersionUID = 1L;

private DualListModel<TrvrTani> tanis;

int tanisize = 0;
String taniadi = null;
Long taniidp = null;
public Long getTaniidp() {
  return taniidp;
}

public void setTaniidp(Long taniidp) {
  this.taniidp = taniidp;
}

String tanikodu = null;

@Autowired(required=false)
private TrvrTaniDAO tanidao;

public TrvrTaniDAO getTanidao() {
  return tanidao;
}

public void setTanidao(TrvrTaniDAO tanidao) {
  this.tanidao = tanidao;
}

private List<TrvrTani> sourcetani;
private List<TrvrTani> targettani;

@PostConstruct
public void init(){
  try {
    sourcetani = new ArrayList<TrvrTani>();
    targettani = new ArrayList<TrvrTani>();

    tanidao = new TrvrTaniDAO();
    List<TrvrTani> taniList = tanidao.findAll();
    for (TrvrTani tani : taniList) {
      Long taniid = tani.getTaniid();
      sourcetani.add(new TrvrTani(taniid, tani.getTaniadi(), tani
          .getTanikodu()));
    }

    tanis = new DualListModel<TrvrTani>(sourcetani, targettani);

  } catch (Exception e) {
    System.out.println("Hata mesajı : " +e);
    throw e;
  }

}

public List<TrvrTani> getSourcetani() {
  return sourcetani;
}

public void setSourcetani(List<TrvrTani> sourcetani) {
  this.sourcetani = sourcetani;
}

public List<TrvrTani> getTargettani() {
  return targettani;
}

public void setTargettani(List<TrvrTani> targettani) {
  this.targettani = targettani;
}

public DualListModel<TrvrTani> getTanis() {
  return tanis;
}

public void setTanis(DualListModel<TrvrTani> tanis) {
  this.tanis = tanis;
}

public void onTransferTani(TransferEvent event) {
  StringBuilder builder = new StringBuilder();
  for (Object item : event.getItems()) {
    builder.append(((TrvrTani) item).getTaniadi()).append("<br />");

    targetlist(tanisize, taniadi, taniidp, tanikodu);

  }

  FacesMessage msgtani = new FacesMessage();
  msgtani.setSeverity(FacesMessage.SEVERITY_INFO);
  msgtani.setSummary("Tanı Eklendi");
  msgtani.setDetail(builder.toString());

  FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, msgtani);
}

public void targetlist(int tanisize, String taniadi, Long taniidp,
    String tanikodu) {

  tanisize = tanis.getTarget().size();
  System.out.println(" ************target************* : "
      + tanis.getTarget().size());
  for (int h = 0; h < tanisize; h++) {

    /* elemanin adi, id si ve kodu */
    taniadi = tanis.getTarget().get(h).getTaniadi();
    System.out.println(" ************taniadi1************* : "
        + taniadi);
    taniidp = tanis.getTarget().get(h).getTaniid();
    System.out.println(" ************taniid2************* : "
        + taniidp);
    tanikodu = tanis.getTarget().get(h).getTanikodu();
    System.out.println(" ************tanikodu3************* : "
        + tanikodu);
  }
}
}

soruldu: 21 Nis '14, 03:07

burakh79's gravatar image

burakh79
1446
cevap kabul oranı: 0%

kapatıldı: 21 Nis '14, 09:11

Turgay%20Can's gravatar image

Turgay Can
8.4k63999

konuyu açarmısınız neden kapattınız

(21 Nis '14, 11:08) burakh79 burakh79's gravatar image

"Bu soru daha önce soruldu", nedeni kapatma gerekçesinde tırnaklar içinde belirttim. Aynı soruyu tekrar, tekrar sormayınız. Cevap vermek isteyen arkadaşlar ilk sorunuza cevap verebilir.

(21 Nis '14, 15:15) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Bu soru 21 Nis '14, 09:11 Turgay Can tarafından "Bu soru daha önce soruldu" gerekçesiyle kapatıldı.

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×97
×32
×4
×3
×1

Soruldu: 21 Nis '14, 03:07

Görüntüleme: 523 kez

Son güncelleme: 21 Nis '14, 15:15

powered by BitNami OSQA