Sorunumu Anlatayım; Benim yapmak istediğim olay öncelikle şu. Bir form var forma değerleri giriyorum. Gönder diyorum. Degis isimli tabloma değerleri kaydediyorum. Aynı andada Degis tablomdaki bu gönderdiğim değerleri aynı sayfaya geri getiriyorum. Yukarıdaki forma değer girdikçe sayfaya getirmiş oluyorum. Ve kişi örneğin 3 alan girdi. Sonra baktıki bunlardan biri yanlış edit diyip o satırı düzenleyecek. Sonra en altta bir buton olacak Bu butona bastığındada İşlemi bitir diyecek Yalnız işlemi bitir dediğinde Değiş tablosundaki veriler gidip Makine isimli Gerçek tabloma eklenicek. Ve Değiş tablosundaki veriler silinicek. Ben bu işin içinden çıkamadım. Forma ekliyorum. Eklediklerimi liste olarak getiriyorum. Ama altta işlemi bitir dedikten sonraki kısım olan. O İşlemi bitir butonun üstündeki listedeki verileri. Makine tablosuna gönderemedim ve hali ile Degis tablosunu sıfırlayıp silemedim. Aşağıda cod larıda vereceğim

alt text

<h:form prependId="false">

    <h:panelGrid columns="2">

      <h:outputText value="isim:"/>
              <p:inputText required="true" value="#{makineDetayBean.degis.degisAdi}"/>
      <h:outputText value="deger "/>
              <p:inputText required="true" value="#{makineDetayBean.degis.kacKere}"/>
    </h:panelGrid>
    <p:commandButton  value="ekle" ajax="false" update="users msgs @parent "
                   action="#{makineDetayBean.save()}">
            <p:collector value="#{makineOzetBean.degis}" unique="false" addTo="#{makineOzetBean.makineList}"></p:collector>
    </p:commandButton>

        <br />
        <br />

        <p:dataTable emptyMessage="Boş" id="dataTable" value="#{makineOzetBean.makineList}" var="degis" border="1">

      <p:column>
        <f:facet name="header">
          <h:outputText value="Makine Adı"/>
        </f:facet>

                <h:inputText required="true" value="#{degis.degisAdi}" size="10" />

      </p:column>
          <p:column>
        <f:facet name="header">
          <h:outputText value="Kaç defa"/>
        </f:facet>
            <h:inputText required="true" value="#{degis.kacKere}" size="10" />

                  </p:column>

          <p:column>

          </p:column>
           </p:dataTable> 
           </h:form>

@ManagedBean

@RequestScoped public class MakineDetayBean { private Degis degis; private List<degis> makineList;

 public MakineDetayBean() {

   degis=new Degis();
}

 public String save(){ //void save(){

MakineModel model=new MakineModel();

 model.insert(degis);

 return "index?faces-redirect=true";
}

public Degis getDegis() {
  return degis;
}

public void setDegis(Degis degis) {
  this.degis = degis;
}

}

@ManagedBean

@RequestScoped public class MakineOzetBean {

 private Degis degis;
 private List<Degis> makineList;

public MakineOzetBean() {
   MakineModel model = new MakineModel();
   makineList=model.list();

  }

public List<Degis> getMakineList() {
  return makineList;
}

public void setMakineList(List<Degis> makineList) {
  this.makineList = makineList;
}

public Degis getDegis() {
  return degis;
}

public void setDegis(Degis degis) {
  this.degis = degis;
}

}

@Entity @Table(name="Degis")

public class Degis implements Serializable { @Id @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY) @Column(name="degisId") private int degisId; @Column(name="degisAdi") private String degisAdi;

@Column(name="kacKere")
private long kacKere;
boolean editable;

public boolean isEditable() {
  return editable;
}

public void setEditable(boolean editable) {
  this.editable = editable;
}

public Degis() {
}

public Degis(int degisId, String degisAdi, long kacKere, boolean editable) {
  this.degisId = degisId;
  this.degisAdi = degisAdi;
  this.kacKere = kacKere;
  this.editable = editable;
}
get ve setleri yazmadım

@Entity @Table(name="makine")

public class Makine implements Serializable { @Id @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY) @Column(name="makineId") private int makineId; @Column(name="makineAdi") private String makineAdi;

@Column(name="kacKere")
private long kacKere;

public Makine() {
}

public Makine(int makineId, String makineAdi, long kacKere) {
  this.makineId = makineId;
  this.makineAdi = makineAdi;
  this.kacKere = kacKere;
}

get ve setleri yazmadım

public class MakineModel {

 public List<Degis> list(){

  EntityManagerFactory factory=Persistence.createEntityManagerFactory("PrimfacesCollecor4PU");
  EntityManager manager=factory.createEntityManager();
  String string = "select degis from Degis as degis";
  Query query=manager.createQuery(string);
  List<Degis> makineList=query.getResultList();
  manager.close();
  //factory.close();
  return makineList;

   }

   public void insert(Degis degis){

  EntityManagerFactory factory=Persistence.createEntityManagerFactory("PrimfacesCollecor4PU");
  EntityManager manager=factory.createEntityManager();
  manager.getTransaction().begin();
  manager.persist(degis);
  manager.getTransaction().commit();

  manager.close();

}

}

soruldu: 26 Nis '14, 08:52

gezegen's gravatar image

gezegen
25141617
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 26 Nis '14, 08:55

butonun update özelliği içine :form:datatableId yazmanız yeterlidir.

(26 Nis '14, 18:48) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×282
×112
×86
×28

Soruldu: 26 Nis '14, 08:52

Görüntüleme: 781 kez

Son güncelleme: 26 Nis '14, 18:48

powered by BitNami OSQA