Merhaba,

Sormak istediğim soru; bir form ekranım var bu form ekranı kapatılmak istendiğinde eğer ilk açıldığı halinde bir değişiklik yapılmışsa kaydedip etmediğini sorması. Bunun için ilk aklıma ilk açıldığında ki değerleri bir yerde tutup kapatırken kontrol etmek. Bunun yerine kullanabileceğim form nesnesinin bir özelliği mevcut mudur?

soruldu: 02 May '14, 04:43

hknkayabas's gravatar image

hknkayabas
111141418
cevap kabul oranı: 0%


Formun değişip, değişmediğinden kasıt formun uzunluk veya yüksekliği midir ?

Eğer öyleyse şöyle bir yöntem izlenebilir.

Form sınıfınıza

private bool degisti=false;

şeklinde bir tanımlama yaptıktan sonra,Form1_Resize eventinde degisti değişkeninin değerini true olarak set edebilirsiniz.

Burada formun ilk açıldığı uzunluk ve yükseklikteki değerlerinden farklı bir değer olup olmadığını kontrol ederek set etmek daha düzgün bir yöntem olacaktır.

Form1_Closing de degisti değişkeninin değerini kontrol edip,soru sordurulabilinir

iyi çalışmalar...

permanent link

cevaplandı: 03 May '14, 16:35

ismailkocacan's gravatar image

ismailkocacan
2.4k31733
cevap kabul oranı: 13%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×241
×2

Soruldu: 02 May '14, 04:43

Görüntüleme: 547 kez

Son güncelleme: 03 May '14, 16:35

powered by BitNami OSQA