2 sayfalı bir JSF projesi yaptım. 1. xhtml dosyasında veritabanındaki kayıtlar listeleniyor. kullanıcı bunlardan birine tıkladığı zaman 2. xhtml sayfası açılıp seçilen kayıtla alakalı bilgiler geliyor. Yalnız bütün kayıtlar için 2. xhtml sayfasının adres çubuğundaki gösterimi aynı "....com/faces/2.xhtml" şeklinde. Bunu şöyle göstermek mümkün mü? "....com/faces/2.xhtml?id=123".

soruldu: 03 May '14, 08:12

iskenderoguz's gravatar image

iskenderoguz
25191116
cevap kabul oranı: 25%

"....com/faces/2.xhtml?id=123" şeklinde mi göstermek istiyorsun?

(03 May '14, 13:13) omerozkan omerozkan's gravatar image

evet o şekilde olacak.

(03 May '14, 18:34) iskenderoguz iskenderoguz's gravatar image

Yapman gereken GET ile gelen parametreyi JSF Bean nesnesine göndermek ve belki bununla ilgili işlem gerçekleştirmek. Bununla ilgili örnek kod:

  <f:metadata>
    <f:viewParam name="id" value="#{bean.id}" />
    <f:event listener="#{bean.loadEntity}" type="preRenderView" />
  </f:metadata>

Burda yaptığı iş id değerini set ediyor ve ardından bean.loadEntity() metodunu çağırarak gereken entity'nin yüklenmesini sağlıyor. Bu işlemi sayfa render olmadan önce yapıyor. Daha sonra sayfanın geri kalanında id e ait entity ile ilgili ne istersen onu yapabilirsin.

permanent link

cevaplandı: 04 May '14, 04:12

omerozkan's gravatar image

omerozkan
87581528
cevap kabul oranı: 9%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×281
×32

Soruldu: 03 May '14, 08:12

Görüntüleme: 602 kez

Son güncelleme: 04 May '14, 04:12

powered by BitNami OSQA