İnternetten json ile urllerini çektiğim resimleri gridview şeklinde göstermek istiyorum. Nasıl yapabilirim yardımlarınızı bekliyorum

soruldu: 04 May '14, 16:03

acemiyaz%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1's gravatar image

acemiyazılımcı
26446
cevap kabul oranı: 0%


Daha önce urlden Listview' e resim çekme ihtiyacım olmuştu.
http://www.javacodegeeks.com/2012/08/android-load-images-from-web-and-caching.html dan fayfalanarak çözmüştüm.

Gridview içinde bir tane adaptor oluşturup resimleri adapter' ın layoutuna koyduğun imageview' e resimleri çekebilirsin. http://www.learn-android-easily.com/2013/09/android-custom-gridview-example.html de custom adapter örneğidir. Kolay gelsin.

permanent link

cevaplandı: 05 May '14, 01:55

cnrblm's gravatar image

cnrblm
4062611
cevap kabul oranı: 21%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×40
×13

Soruldu: 04 May '14, 16:03

Görüntüleme: 1,030 kez

Son güncelleme: 05 May '14, 01:55

powered by BitNami OSQA