<DataGrid>
 <DataGrid.Columns>
  <DataGridTextColumn Binding="{Binding Path=test}"></DataGridTextColumn>
 </DataGrid.Columns>
 <DataGrid.RowDetailsTemplate>
  <DataTemplate>
   <DataGrid Template="{DynamicResource TemplateDataGridPrintAndExport}"/>
  </DataTemplate>
 </DataGrid.RowDetailsTemplate>
 <DataGrid/>

Buradaki gibi bir wpf data gridim var. Datagridin kolonlarına tıklandığında RowDetail içerisindeki datagrid açılıyor ve dbden doluyor. Sorunum ise şu: Detaydaki datagrid dolduğunda üzerine gelince parent datagrid scrol özelliği kaybediyor ve kullanıcı için gerçekten can skcı bir durum.

İçerdeki gridin üzerine gelindiğinde scroll yapmasını nasıl engelleyebilirim ?

soruldu: 07 May '14, 12:21

osmanraifgunes's gravatar image

osmanraifgunes
2.4k81736
cevap kabul oranı: 31%

değiştirildi: 07 May '14, 12:23


Sorunu deneme yanılma yöntemiyle çözdüm :

<DataGrid ScrollViewer.CanContentScroll="False">
 <DataGrid.Columns>
  <DataGridTextColumn Binding="{Binding Path=test}"></DataGridTextColumn>
 </DataGrid.Columns>
 <DataGrid.RowDetailsTemplate>
  <DataTemplate>
   <DataGrid Template="{DynamicResource TemplateDataGridPrintAndExport}" IsReadOnly="True" ScrollViewer.CanContentScroll="False" IsEnabled="False"/>
  </DataTemplate>
 </DataGrid.RowDetailsTemplate>
 <DataGrid/>

İçteki data gride :

IsReadOnly="True" ScrollViewer.CanContentScroll="False" IsEnabled="False"

Dıştaki data gride ise :

ScrollViewer.CanContentScroll="False"

özelliklerini verdiğimde artık scrol tamamen dıştaki (ana) data gride göre hareket ediyor.

permanent link

cevaplandı: 14 Eki '14, 04:50

osmanraifgunes's gravatar image

osmanraifgunes
2.4k81736
cevap kabul oranı: 31%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×27
×9
×1

Soruldu: 07 May '14, 12:21

Görüntüleme: 717 kez

Son güncelleme: 14 Eki '14, 04:50

powered by BitNami OSQA