Sıfırdan evde java öğrenmek istiyorum. Bunun kolay olmadığının ve uzun bir süreç olduğunun farkındayım. Hiç bir yazılım geliştirme tecrübem yok. Mobil programlamada kendimi geliştirmek istiyorum. Hangi kitapları okumalıyım ? Hangi adımları takip etmeliyim ? Programlama dilini öğrenirken daha kolay kavramak için uyguladığınız çalışma şekli ve stratejiniz nedir ?

soruldu: 07 May '14, 15:44

albozs's gravatar image

albozs
285131720
cevap kabul oranı: 0%

değiştirildi: 07 May '14, 15:45

2

önce algoritma geliştirme yöntemlerinden başlamalısın.

(07 May '14, 19:05) kodmanyagha kodmanyagha's gravatar image

permanent link

cevaplandı: 07 May '14, 16:04

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183
cevap kabul oranı: 52%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×1,103
×824
×48

Soruldu: 07 May '14, 15:44

Görüntüleme: 2,478 kez

Son güncelleme: 07 May '14, 19:05

powered by BitNami OSQA