Aşağıda benim bütün html-javascript kodumu grebilirsin. Temel olarak bir webservisteki JSON datasını alıp kodun içerisindeki arr değişkeni yerine atamaya çalışıyorum. Sayfayı browser'da açtığımda hiçbirşey göstermiyor. Bunu nasıl yapabilirim?

Demo JSON data:

{
  "period_range": [1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 74],
  "rows": [{
    "values": [1610149193.0, 1603728380.0, 1557535896.0, 1606110048.0, 1557283566.0, 1636946570.0, 290937972.0],
    "title": "Total Market"
  }, {
    "item_id": 222725,
    "values": [462.0, 375.0, 513.0, 291.0, 239.0, 197.0, 21.0],
    "title": "Renault"
  }, {
    "item_id": 222519,
    "values": [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 611.0, 20.0],
    "title": "Fiat"
  }, {
    "item_id": 222930,
    "values": [9.0, 203.0, 155.0, 50.0, 130.0, 73.0, 20.0],
    "title": "Peugeot"
  }],
  "column_titles": [1199145600000, 1230768000000, 1262304000000, 1293840000000, 1325376000000, 1356998400000, 1388534400000]
}

html, javascript kodum: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">

<html>
<head>
  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type">
  <link href="/css/result-light.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <script src="http://warpech.github.io/jquery-handsontable/lib/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://warpech.github.io/jquery-handsontable/dist/jquery.handsontable.full.js"></script>
  <link href="http://warpech.github.io/jquery-handsontable/dist/jquery.handsontable.full.css" media="screen" rel="stylesheet">
  <link href="http://warpech.github.io/jquery-handsontable/demo/css/samples.css?20140401" media="screen" rel="stylesheet">
  <style type="text/css">
    body {background: white; margin: 20px;}
    h2 {margin: 20px 0;}
  </style>

  <script type='text/javascript'>
    $(document).ready(function () {
      $.ajax({
        type: "GET",
        url: "http://xx.xx.xx.xx:yy/my_web_service",
        data: { generic:{"measure":"1","item_id":["222049"],"drilldown_item_id":-1,"period_delta":12,"show_total":true,"db_name":"ABC","drilldown_page":1} }
      })
      .done(function( arr ) {
        $('#myTable').handsontable({
          data: arr,
          minSpareRows: 1,
          //colHeaders: true,
          contextMenu: true,
          readOnly: true,
         fixedColumnsLeft: 1
        });
      });
    });
  </script>

  <title></title>
</head>

<body>
  <div class="handsontable" id="myTable" style="width: 400px; margin-left:auto; margin-right:auto; background-color:silver"></div>
</body>
</html>

soruldu: 08 May '14, 09:44

Timur%20Aykut%20YILDIRIM's gravatar image

Timur Aykut YILDIRIM
371325047
cevap kabul oranı: 14%

değiştirildi: 08 May '14, 09:58


json data aşağıdaki gibi:

{ "speakers" : [
 {
  "name":"İsim soyisim",
  "shortname":"isim",
  "reknown":"Royal Academy of Painting and Sculpture",
  "bio":"Lorem ipsum"
 }
]

json veriyi çeken kod:

$(function() {
$.getJSON('data.json', function(data) {
  var template = $('#speakerstpl').html();
  var html = Mustache.to_html(template, data);
  });
});

Buda json'dan çektiğim verinin html içine parse işlemi mustachejs ile yapılmıştır siz template kullanmadıysanız direk manuel HTML içine çekebilirsiniz.

{{#speakers}}
  <div class="speaker">
    <img src="images/{{shortname}}_tn.jpg" alt="Photo of {{name}}" />
    <h3>{{name}}</h3>
    <h4>{{reknown}}</h4>
    <p>{{bio}}</p>
  </div>
{{/speakers}}
permanent link

cevaplandı: 08 May '14, 09:59

arman's gravatar image

arman
88981420
cevap kabul oranı: 42%

değiştirildi: 08 May '14, 13:42

Birde siz kendi kodlarınız local bir server'da (LAMP,MAMP gibi...) denerseniz büyük ihtimal çalışacakatır.

(08 May '14, 13:45) arman arman's gravatar image

elinize sağlık ;) Mustache'i küçükte olsa bilgi sahibi oldum.

(09 May '14, 01:50) Turgay Can Turgay%20Can's gravatar image

Teşekkürler :)

(09 May '14, 01:51) arman arman's gravatar image

Öncelikle Ajax ile istem yaparken dataType : "json" olarak belirtmelisiniz ve Web Service ne istem yaptığınız methodta size bir json dönderecek şekilde ayarlanmış olursa yeterli olacaktır.

permanent link

cevaplandı: 09 May '14, 01:53

caglarturkurka's gravatar image

caglarturkurka
6653712
cevap kabul oranı: 6%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×137
×92
×72
×41

Soruldu: 08 May '14, 09:44

Görüntüleme: 1,140 kez

Son güncelleme: 09 May '14, 01:53

powered by BitNami OSQA