http://www.istihza.com/ sitesindeki dökümanlara baktığım zaman Python2 deki pdf dosyasında 300+ sayfa var, Python3 teki pdf dosyasında 600+ sayfa var.Peki bu fark ne için?

soruldu: 14 May '14, 11:13

Gibrindy's gravatar image

Gibrindy
141101418
cevap kabul oranı: 0%

kapatıldı: 16 May '14, 05:35

Bu soru 16 May '14, 05:35 Gibrindy tarafından "Diğer" gerekçesiyle kapatıldı.


Semantik bir fark olmamakla birlikte genel olarak methodların isimlerinde değişikliğe gidilmiştir. Yapı olarak çok önemli bir değişim söz konusu değildir çoğu developer 2.7 versiyonunda çalışmaya devam ediyor.Önerim başlıcaksanız 2.7 versiyonunu tercih etmeniz yönünde geliştiric kitlesi bu versiyon etrafında çoğunluk göstermektedir

permanent link

cevaplandı: 14 May '14, 15:58

neat159's gravatar image

neat159
263
cevap kabul oranı: 0%

Cevap için teşşekürler.

(14 May '14, 18:31) Gibrindy Gibrindy's gravatar image

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×43

Soruldu: 14 May '14, 11:13

Görüntüleme: 801 kez

Son güncelleme: 16 May '14, 07:41

powered by BitNami OSQA