Halihazırda, uygulamada yedi adet farklı alt parçası (fragment) bulunan bir Android aktivitesi bulunmakta. Bu yedi parçadan birinde bir Dropdown ListNavigation Menu bileşeni bulunuyor, ancak diğer parçalar da ana aktiviteye bağlı olduğundan, kullanmamalarına rağmen bu bileşen aktif halde kalmaya devam ediyor. Aktivite parçaları, aktivite içi geçişlerde tamamen sonlandırılmadığını yaşam-döngüsünden biliyorum. O yüzden bu bileşeni diğer parçalarda onPause() ön tanımlı metodunda gerçekleştirmeye çalıştım, ama şu ana kadar birkaç istisna hatasından başka herhangi bir değişiklik göremedim.

Soldaki resim, bileşeni kullanması gereken parçaya, sağdaki ise bileşeni kullanmaması gerekirken halen aktif halde bulunduran diğer parçalardan birine ait.

alt text

Aşağıdaki kod bloku, solda ki resme ait parçanın bir kısmına ait.

public class Fragment_Success extends SherlockListFragment implements ActionBar.OnNavigationListener
{
 ...
 @Override
 public void onPause() 
 {
  super.onPause();
  //academic_year_list.clear(); // Unsupported operation exception returned
  getSherlockActivity().getSupportActionBar().getNavigationMode();
  getSherlockActivity().closeOptionsMenu();
 }

 @Override
 public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,Bundle savedInstanceState)
 {
  View rootView = inflater.inflate(R.layout.layout_fragment_success, container, false);
  ...
  String[] academic_year_array = getResources().getStringArray(R.array.academic_year);
  Context context = getSherlockActivity().getSupportActionBar().getThemedContext();
  ArrayAdapter<CharSequence> academic_year_list = ArrayAdapter.createFromResource(context,  R.array.academic_year, R.layout.sherlock_spinner_item);
  academic_year_list.setDropDownViewResource(com.actionbarsherlock.R.layout.sherlock_spinner_dropdown_item);
  getSherlockActivity().getSupportActionBar().setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_LIST);
  getSherlockActivity().getSupportActionBar().setListNavigationCallbacks(academic_year_list, this);
  ...
  return rootView;
 }
 ...
}

Not: Soruyu aynı zamanda StackOverFlow'da da bulunuyor.

soruldu: 18 May '14, 05:09

cagcak's gravatar image

cagcak
16271320
cevap kabul oranı: 25%

Diğer parçaların onCreateView() metodlarının içinde

getSherlockActivity().getSupportActionBar().getNavigationMode(); getSherlockActivity().getSupportActionBar().setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_STANDARD);

tanımlamasında bulunduğumda sorun çözüldü.

(18 May '14, 05:27) cagcak cagcak's gravatar image
Bu soruya ilk cevap veren sen ol!
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

 • *italic* ya da _italic_
 • **bold** ya da __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "başlık")
 • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
 • liste: 1. Foo 2. Bar
 • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×824
×16
×1

Soruldu: 18 May '14, 05:09

Görüntüleme: 497 kez

Son güncelleme: 18 May '14, 05:28

powered by BitNami OSQA