Neden Jython, JRuby, Scala yada Clojure kullanmiyorsunuz diye sorulursa ne yanit verirsiniz?

soruldu: 29 May '12, 11:10

ersince76's gravatar image

ersince76
186192327
cevap kabul oranı: 0%

1

Acikcasi scalaya gecmek istiyorum ama malesef henuz vakit bulup uzerinde calismaya baslayamadim derdim. :)

(13 May '13, 00:30) dreampowder dreampowder's gravatar image

Bu soru herhalde "neden java kullanıyorsunuz da diğer jvm dillerini kullanmıyorsunuz" şeklinde sorulmalıydı. Bunu gözardı ediyorum.

  • Django ile çalışıyorken herhalde clojure kullanacak değilsiniz.
  • Ya da Rails ile proje geliştirmeye çalışıyorken scala kullanacak değilsiniz.
  • Ya da core.logic kullanmak için JRuby yükleyecek değilsiniz.
  • Ya da play framework için Jython ile uğraşmazsınız.

Kullandığınız jvm dili biraz da kullanmak istediğiniz kütüphanelere bağlı.

permanent link

cevaplandı: 12 May '13, 14:16

nurettin's gravatar image

nurettin
2.2k2441
cevap kabul oranı: 14%

Sanırım bu sorunun cevabı: Bu tercihi yapacak pozisyonda olan kişiler yetişmiş eleman sıkıntısı çekmekten korktukları için.

permanent link

cevaplandı: 14 May '13, 01:31

myururdurmaz's gravatar image

myururdurmaz
2.2k11027
cevap kabul oranı: 23%

Arz-talep meselesi. Demirel'in dedigi gibi "benzin vardi da, biz mi ictik!", yani piyasa'da talep vardi da, biz mi gecmek istemedik :)

permanent link

cevaplandı: 16 May '13, 02:46

%C3%B6zcanacar's gravatar image

özcanacar ♦♦
17.3k59184183
cevap kabul oranı: 52%

Cevabınız
toggle preview

Bu soruyu takip et

E-Posta üzerinden:

Üyelik girişi yaptıktan sonra abonelik işlemlerini yapabilirsiniz

RSS üzerinden:

Cevaplar

Cevaplar ve Yorumlar

Yazı Formatlama

  • *italic* ya da _italic_
  • **bold** ya da __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt text](/path/img.jpg "başlık")
  • liste: 1. Foo 2. Bar
  • temel HTML etiketleri de kullanılabilir

Bu sorunun etiketleri:

×4
×2
×1
×1

Soruldu: 29 May '12, 11:10

Görüntüleme: 1,545 kez

Son güncelleme: 16 May '13, 02:46

powered by BitNami OSQA